Barwa / Kolor

Jako jedyny i wyłączny w Polsce przedstawiciel renomowanego producenta przyrządów do kontroli jakości farb, lakierów i pokryć, firmy BYK-Gardner, prowadzimy serwis naprawczy i recertyfikacyjny.

Oprogramowanie smart-chart

Smart-chart jest uniwersalnym oprogramowaniem do pracy z danymi pomiarowymi z urządzeń firmy BYK Gardner. Współpracuje z połyskomierzami micro-gloss, spektrofotometrami spectro2guide i BYK mac i, strukturomierzami z rodziny wave-scan, miernikiem chmurzenia cloud-runner oraz hazymetrem haze-gard i.

Spektrofotometry do pomiaru barwy cieczy LCS i LCM

Spektrofotometry LCS i LCM są urządzeniami do pomiaru barwy cieczy.

Komparator kolorów delta

Komparator kolorów Delta firmy BYK-Gardner wykorzystuje precyzyjnie wypolerowane optyczne filtry szklane jako wzorce odniesienia. Pozwala w łatwy sposób ocenić barwę cieczy.

Wzorce barwy cieczy

Wzorce barwy cieczy firmy BYK Gardner pozwalają na wizualną barwy próbek płynów.

Zasady pomiaru barwy substancji ciekłych

Pomiar barwy substancji ciekłych jest kolejnym zagadnieniem kolorymetrii. Firma Eurotom od lat zajmuje się szkoleniem w zakresie zasad teoretycznych tego pomiaru jak i dystrybucji oprzyrządowania.

Byko-spectra effect kabina świetlna do wizualnej oceny barwy z efektem metalicznym

Wygląd powłoki z efektem specjalnym, np. lakieru typu metalic lub perła, zależy od kąta obserwacji oraz warunków oświetlenia. Kabina byko-spectra effect pozwala na kontrolę obu tych parametrów, aby zapewnić obiektywną ocenę koloru powłoki. Taka kontrola redukuje liczbę braków i umożliwia profesjonalny nadzór jakości.

Byko-spectra pro kabina świetlna do wizualnej oceny barwy wyposażona w 8 źródeł światła

Obserwowana barwa zmienia się w zależności od rodzaju oświetlenia. Przy pomocy kabiny świetlnej można symulować różne źródła światła i obserwować zgodność barw różnych próbek. Firma BYK Gardner oferuje szereg modeli kabin świetlnych, by zapewnić stałe zdefiniowane warunki oświetleniowe i uniezależnić ocenę barwy od  wpływów środowiska.

Byko-spectra kabiny świetlne do wizualnej oceny barwy

Obserwowana barwa zmienia się w zależności od rodzaju oświetlenia. Przy pomocy kabiny świetlnej można symulować różne źródła światła i obserwować zgodność barw różnych próbek. Firma BYK Gardner oferuje szereg modeli kabin świetlnych, by zapewnić stałe zdefiniowane warunki oświetleniowe i uniezależnić ocenę barwy od  wpływów środowiska.

Seria spektrofotometrów wielokątowych BYK-mac i

Serię 6-kątowych spektrofotometrów firmy BYK Gardner stanowią:

– BYK mac i do pomiaru barw pod 6-cioma kątami oraz parametrów skrzenia i ziarnistości;

– BYK-mac i COLOR do pomiaru barw pod 6-cioma kątami;

– BYK-mac i ROBOTIC do automatycznego pomiaru barw z mocowaniem na ramieniu robotycznym.

Teoria: pomiar barw metalicznych (z efektem specjalnym) - zasady pomiaru i urządzenia.

Producenci wielu wyrobów stosują powłoki lakierowe z efektami specjalnymi, by przyciągnąć uwagę potencjalnych nabywców. W odróżnieniu od konwencjonalnych farb i lakierów typu „solid”, lakiery specjalne zmieniają swą barwę wraz ze zmianą kąta obserwacji i warunków oświetleniowych.  Powłoki perłowe, z efektem interferencyjnym, wykazują natomiast wraz ze zmianą kąta widzenia różnicę w jasności i wybarwienia a nawet nasycenia barw. W ostatnim czasie wypuszczono na rynek pigmenty specjalne, dające efekt skrzenia, gdy warunki oświetlenia zmieniają się z pochmurnego na słoneczne.

Spektrofotometry jednokątowe

Spectro-guide i spectro2guide to przenośne spektrofotometry jednokątowe do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0, d8 spin i spex.

Jak dobrać spektrofotometr barwy. Teoretyczne podstawy kolorymetrii. Pomiar barw jednorodnych (solidowych) - zasady pomiaru i urządzenia.

Niejednokrotnie barwa ma kluczowe znaczenie jako kryterium jakości w przemyśle. W kolorymetrii wyróżnia się barwy jednorodne (zwane solidowymi) oraz barwy z efektami metalicznymi lub specjalnymi. W następnych ustępach opisane zostały zasady pomiaru barw solidowych.

Color-guide plus

Color-guide to spektrofotometr do zastosowań specjalnych

Premier ColorLab+ - oprogramowanie do recepturowania farb

Oprogramowanie do kontroli jakości, korekty wsadu i recepturowania producenta Premier Colorscan.