Czas schnięcia

Rejestrator czasu schnięcia

Różne stadia schnięcia i utwardzania są w prawdzie łatwo rozpoznawalne, jednak trudne do zdefiniowania z punktu widzenia chemicznego i fizycznego. Aby pomiar dawał jednoznaczne wyniki, musi być przeprowadzany w kontrolowanych, powtarzalnych warunkach.