Grubość

DPM-300 Cyfrowy Mikroskop Kieszonkowy

Mikroskop do jakościowej oceny powłok

byko-cut Universal

Uniwersalne urządzenie do zniszczeniowego pomiaru grubości powłoki

Grubościomierz byko-test MP0R

Do pomiaru na podłożu Fe i NFe z oprogramowaniem do analizy danych

Grubościomierz byko-test 8500

Do pomiaru na podłożu Fe i NFe z sondą na kablu

Grubościomierze byko-test 4500/4200

Do pomiaru na podłożu Fe NFe

Grzebienie pomiarowe warstwy mokrej

Pomiar grubości warstwy przed utwardzeniem

Jak mierzyć grubość warstwy

Teoria pomiaru oraz metodyka