Połysk / Zamglenie

Haze-gloss

połyskomierz laboratoryjny

Pomiar zamglenia haze w świetle odbitym

Teoria pomiaru zamglenia w świetle odbitym

Oprogramowanie smart-chart

Smart-chart jest uniwersalnym oprogramowaniem do pracy z danymi pomiarowymi z urządzeń firmy BYK Gardner. Współpracuje z połyskomierzami micro-gloss, spektrofotometrami spectro2guide i BYK mac i, strukturomierzami z rodziny wave-scan, miernikiem chmurzenia cloud-runner oraz hazymetrem haze-gard i.

micro-gloss 60° ROBOTIC

Automatyczny pomiar połysku

micro-gloss 60° S ROBOTIC

Automatyczny pomiar połysku

Micro-gloss 45 oraz Micro-gloss 75

połyskomierze do specjalnych aplikacji (ceramika, folie, papier)

Micro-gloss seria S

Połyskomierz o podwyższonej dokładności

micro-gloss XS

Połyskomierz z małym oknem pomiarowym

Micro-TRI-gloss µ

Urządzenie do pomiaru połysku i grubości warstwy

Micro-TRI-gloss

połyskomierz do pomiarów produktów od matów do wysokiego połysku

Micro-gloss 85

Połyskomierz do pomiarów produktów matowych

Micro-gloss 60

Uniwersalny połyskomierz do pomiarów produktów o średnim połysku

Micro-gloss 20

Połyskomierz do pomiarów produktów o wysokim połysku

Pomiaru połysku

Teoria pomiaru połysku i zasady jak dobrać połyskomierz do swojej aplikacji