Przezroczystość / Transparentność

Oprogramowanie smart-chart

Smart-chart jest uniwersalnym oprogramowaniem do pracy z danymi pomiarowymi z urządzeń firmy BYK Gardner. Współpracuje z połyskomierzami micro-gloss, spektrofotometrami spectro2guide i BYK mac i, strukturomierzami z rodziny wave-scan, miernikiem chmurzenia cloud-runner oraz hazymetrem haze-gard i.

haze-gard i

Przyrząd do pomiaru zamglenia, przezroczystości, ostrości

Przezroczystość, zamglenie, haze

Podstawy teoretyczne i zasady pomiaru