Przyczepność

Aby powłoka była prawidłowo wykonana, musi ona przylegać do podłoża, na którym została położona. W praktyce do oceny odporności farby lub powłok na oddzielenie od podłoża stosuje się 3 różne procedury testowe:

Test Cross-Cut (cięcie krzyżowe) – określa odporność powłoki lub farby na oddzielenie od podłoża w przypadku zastosowania prostokątnych nacięć powłoki, aż do podłoża.

Test Scrape Adhesion (zdrapywanie) – określa przyczepność powłok organicznych takich jak farby, żywice, lakiery przy stosowaniu ich na gładkie powierzchnie. Jest to przydatne do uzyskania relatywnej oceny dla kilku płyt powleczonych wykazujących duże różnice w przyczepności.
Test Chipping (skruszanie) – odporność na wykruszanie powłok wielowarstwowych. Jest to ważny aspekt zabezpieczenia części karoserii samochodowej, przemysł motoryzacyjny stosuje powłoki wielowarstwowe, które muszą być odporne na korozje oraz naprężenia mechaniczne. Test uderzeniowy polega na wyrzucaniu przez sprężone powietrze elementów o ostrych krawędziach, symulując naprężenia podczas jazdy.

PosiTest

Tester przyczepności metodą odrywową pull-off”

Tester odporności warstwy na zarysowanie oraz przyczepności powłoki

Urządzenie do badania odporności warstwy na zarysowanie oraz przyczepności powłoki

Testery przyczepności siatką nacięć

Przyrząd do testów przyczepności metodą siatki nacięć.