Twardość

W przemyśle malarskim pojęcie twardości często wywoływało nieporozumienia. Większość pokryć malarskich to płyny lepkosprężyste i mogą się odkształcać do pewnej granicy. Dlatego też norma DIN 55 945 twardość definiuje w następujący sposób:
Twardość – odporność powłoki na naprężenia mechaniczne, takie jak ciśnienie, tarcie lub ścinanie. W praktyce do badania twardości używa się następujących metod i oprzyrządowania:

Ołówkowe testery twardości

Badanie twardości metodą Wolfa-Wilburna (według norm ISO),

Metodą ołówkową (według normy ASTM),

Dur-O-test (według normy ISO).

Tester twardości wg Buchholz'a

Testery do badania twardości powłok.

Tester twardości metodą wahadła Koeniga i Persoza

Proste, laboratoryjne urządzenie pomiarowe do określania twardości według metod Koeniga i Persoza w sposób opisany w normie DIN EN ISO 1522.