Udar / Tłoczność / Gięcie

Do oceny odporności powłoki na pękanie lub odłączenie od podłoża w wyniku deformacji używa się 3 testów:

Test gięcia – zginanie polakierowanej cienkiej metalowej płytki na kształtce pozwala ocenić rozciągliwość oraz przyleganie do podłoża warstwy malarskiej.
Tester udarności (test opadającej masy) – tester udarności jest powszechnie zaakceptowanym urządzeniem do badania odporności powłoki na uderzenie. Międzynarodowe ustalenia opisują metody oceniania odporności powłoki na pękanie czy ścieranie pod wpływem uderzenia spowodowanego opadającym obciążnikiem.

Test tłoczności – poprzez określenie deformacji lub rozciągnięcia warstwy, test wciskania dostarcza nam informacji na temat przyczepności powłoki. Testowi można poddawać zarówno powłoki jednowarstwowe, jak i wielowarstwowe.

Testery elastyczności metodą gięcia na trzpieniach

Przyrządy do testów gięcia na trzpieniu cylindrycznym oraz stożkowym.

Mechaniczny tester tłoczności

Urządzenie zaprojektowane do testowania wydłużenia i deformacji lakierów oraz powłok ochronnych na podłożach metalowych

Elektrohydrauliczny tester tłoczności

Tester do określania elongacji (wydłużania) i deformacji systemów jedno i wielowarstwowych na  podłożach metalowych.

Testery elastyczności metodą udarową

Tester ten stosowany jest do badania powłok lakierowych na podłożach metalowych