Wzorce kalibracyjne

Wzorce kalibracyjne Calmetrics

Oferujemy certyfikowane wzorce kalibracyjne (grubości warstw galwanicznych, składu powłok i stopów, koncentracji płynów) do urządzeń analitycznych pracujących w technologiach: fluorescencji rentgenowskiej (XRF), prądów wirowych (Eddy Current) i z efektem Halla. Umożliwiają one skalibrowanie każdego urządzenia fluorescencji rentgenowskiej (X-Ray Fluorescence, XRF) przeznaczonego do pomiarów grubości i analizy składu powłok galwanicznych.