wave-scan dual

Strukturomierz do pomiaru na powłokach o wysokim i średnim połysku

Producent:BYK-Gardner GmbH

Kontrola powłoki lakierowej nie musi już ograniczać się do pomiaru na ostatniej powłoce- lakierowanie także na etapach pośrednich.
Strukturomierz wave-scan dual skanuje profil optyczny powierzchni lakierowej za pomocą promienia laserowego; dodatkowa dioda LED o wysokiej energii emisji, pracująca w podczerwieni, umożliwia pomiar spektrum strukturalnego w zakresie 0,1 – 30 mm na powierzchniach o średnim połysku. Pomiar nieostrości (dullness) dokonywany jest najnowocześniejszą kamerą CCD. Dostarcza on informacji o własnościach zwierciadlanych powłoki lakierowej przy odtwarzaniu kształtów geometrycznych w obrazie odbitym, gdzie decydującą rolę grają mikrostruktury powłoki o rozmiarach poniżej 0,1 mm.

Pomiar po każdym nałożeniu kolejnej warstwy dostarcza bieżącej informacji o stanie i aktualnej strukturze nałożonych powłok. Wave-scan dual umożliwia wgląd w proces malowania i oszczędza czas przy rozwiązywaniu problemów jakości.

Analiza danych i raporty SPC

Dzięki dołączonemu oprogramowaniu smart-chart można prowadzić analizę danych produkcyjnych na bieżąco oraz szybko tworzyć raporty SPC.

Specyfikacje techniczne
Zakres pomiarowy
DOI du LW, SW Wa – We
0 – 100 0 – 1000 0 – 100
Spektrum struktury
du Wa Wb Wc Wd We
<0.1 0.1 – 0,3 mm 0,3 – 1,0 mm 1,0 – 3,0 mm 3,0 – 10,0 mm 10,0 – 30 mm
Powtarzalność du <40: 4% lub >0.4
du >40: 6% lub >0.6
Odtwarzalność du <40: 6% lub >0.6
du >40: 8% lub >0.8
Krzywizna obiektu promień r > 500 mm
Minimalna wielkość próbki 35 mm X 150 mm
Długość skanu 5 / 10 / 20 cm
Rozdzielczość 375 punktów/cm
Pamięć 1500 wartości
Interfejs USB 1.1
Źródła światła dioda laserowa, LED i IR-SLED
Moc lasera <1 mW (laser klasy 2)
Wymiary 150 X 110 X 55 mm
Waga 650 g
Zasilanie zestaw akumulatorów lub 3 baterie paluszkowe (alkaliczne lub ładowalne), wystarczające na 1000 pomiarów
Zakres temperatur praca: +10ºC do 40ºC, +50ºF do 104ºF;
magazynowanie: 0ºC do 60ºC, +32ºF do 140ºF
Wilgotność względna do 85% przy 35ºC, bez kondensacji