Farbiarska

Oferta firmy Eurotom skierowana dla producentów farb zawiera zarówno rozwiązania niezbędne do wytworzenia idealnej mieszaniny farby, badania materiału ciekłego oraz już utwardzonego.

Producenci farb i lakierów tworząc nowe linie produktów, a także udoskonalając już istniejące kładą coraz większy nacisk na kontrolę jakości. Odpowiadając na to zapotrzebowanie firma Eurotom Sp. z o.o. opracowała pełny profil oferty oprzyrządowania pomiarowego, obejmujący produkty czterech głównych producentów: BYK-Gardner, Fluke Instruments, VMA-Getzmann oraz COFOMEGRA. Proponowana aparatura pozwala na szczegółową kontrolę procesu wytwarzania oraz jakości na każdym etapie produkcji: od wytwarzania oraz testów materiału wyjściowego (farb proszkowych oraz ciekłych), przez kontrolę procesu polimeryzacji (rejestratory temperatury) i wreszcie kontrola powłoki gotowej (testowanie pod względem właściwości fizycznych oraz wizualnych). Ostatnią propozycją są komory korozyjne i przyspieszonego testu starzeniowo-klimatycznego.

Produkty

Akcesoria

Akcesoria do dissolwerów DISPERMAT® dissolvers i innych systemów dostępnych w naszej ofercie.

W zależności od parametrów produktu jaki chcemy uzyskać należy dobrać odpowiednie akcesoria i systemy do mieszalnika lub dyspergatora.

Disolwery produkcyjne

Innowacyjne systemy do dyspergowania do stosowania w skali produkcyjnej.

Linie DISPERMAT® i TORUSMILL® oferują wysoko wydajne dissolwery, młyny perełkowe oraz wiele innych systemów przedstawionych poniżej.

Dissolvery laboratoryjne

Innowacyjne systemy do dyspergowania do stosowania w laboratorium oraz niewielkich produkcji.
Linia DISPERMAT® oferuje dissolwery, dissolwery próżniowe, młyny perełkowe, homogenizatory oraz wiele innych systemów przedstawionych poniżej.

Wiskozymetry rotacyjne do zastosowań specjalnych

Do pomiaru lepkości w specjalnych aplikacjach np.: przy wysokiej prędkości ścinania dostępne są wiskozymetry stożek – płytka oraz wiskozymetr typu Stormer.

PosiTest

Tester przyczepności metodą odrywową pull-off”

Wiskozymetry rotacyjne serii byko-visc

Do pomiaru lepkości bezwzględnej stosuje się wiskozymetry rotacyjne. Do laboratoryjnego pomiaru lepkości BYK-Gardner oferuje wszechstronną linię tych wiskozymetrów oraz akcesoriów dostosowanych do pomiaru w różnych aplikacjach. Urządzenia serii byko-visc mierzą lepkość zgodnie z metodą Brookfielda. Mogą one mierzyć lepkość produktu o lepkości zbliżonej do wody do bardzo wysokiej lepkości dla epoksydów, uszczelniaczy i past.

Testery elastyczności metodą gięcia na trzpieniach

Przyrządy do testów gięcia na trzpieniu cylindrycznym oraz stożkowym.

Wiskozymetry bąbelkowe

Wiskozymetry bąbelkowe używane są do szybkiego określenia lepkości kinematycznej płynów, takich jak farby i lakiery. Wiskozymetry bąbelkowe firmy BYK-Gardner to opisane rurki szklane, umieszczone w czterech zestawach pokrywających zakres lepkości od 0.005 do 1000 stokesów.

Tester odporności warstwy na zarysowanie oraz przyczepności powłoki

Urządzenie do badania odporności warstwy na zarysowanie oraz przyczepności powłoki

Kubki do pomiaru lepkości

Pomiar lepkości może odbywać się za pomocą kubków. W ofercie posiadamy kubki wypływowe (DIN ISO Ford), czerpalne i zanurzeniowe (Zahn).

Testery przyczepności siatką nacięć

Przyrząd do testów przyczepności metodą siatki nacięć.

Ołówkowe testery twardości

Badanie twardości metodą Wolfa-Wilburna (według norm ISO),

Metodą ołówkową (według normy ASTM),

Dur-O-test (według normy ISO).

Tester twardości wg Buchholz'a

Testery do badania twardości powłok.

Testery elastyczności metodą udarową

Tester ten stosowany jest do badania powłok lakierowych na podłożach metalowych

Tester twardości metodą wahadła Koeniga i Persoza

Proste, laboratoryjne urządzenie pomiarowe do określania twardości według metod Koeniga i Persoza w sposób opisany w normie DIN EN ISO 1522.

Corrosionbox 400/ Corrosionbox H

Komora do testów korozyjnych do testów w mgle solnej, kondensacji oraz cyklicznych testów korozyjnych. Dostępna w wersji poziomej (H) lub pionowej (400).

Solarbox 1500/3000

Komora do testów przyspieszonego starzenia w świetle UV

byko-cut Universal

Uniwersalne urządzenie do zniszczeniowego pomiaru grubości powłoki

Grubościomierz byko-test MP0R

Do pomiaru na podłożu Fe i NFe z oprogramowaniem do analizy danych

Grubościomierz byko-test 8500

Do pomiaru na podłożu Fe i NFe z sondą na kablu

Spektrofotometry do pomiaru barwy cieczy LCS i LCM

Spektrofotometry LCS i LCM są urządzeniami do pomiaru barwy cieczy.

Seria spektrofotometrów wielokątowych BYK-mac i

Serię 6-kątowych spektrofotometrów firmy BYK Gardner stanowią:

– BYK mac i do pomiaru barw pod 6-cioma kątami oraz parametrów skrzenia i ziarnistości;

– BYK-mac i COLOR do pomiaru barw pod 6-cioma kątami;

– BYK-mac i ROBOTIC do automatycznego pomiaru barw z mocowaniem na ramieniu robotycznym.

Grubościomierze byko-test 4500/4200

Do pomiaru na podłożu Fe NFe

Spektrofotometry jednokątowe

Spectro-guide i spectro2guide to przenośne spektrofotometry jednokątowe do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0, d8 spin i spex.

Micro-gloss 60

Uniwersalny połyskomierz do pomiarów produktów o średnim połysku

Aplikatory automatyczne byko-drive

Oferujemy aplikatory automatyczne z serii byko-drive. Oba urządzenia (byko-drive i byko-drive XL) pozwalają na przeprowadzenie dokładnej aplikacji produktu, dzięki niezmiennej (stałej) prędkości nakładania materiału.

 

Aplikatory ręczne

Aplikatory są prostymi narzędziami do nakładania równomiernych powłok lakierniczych lub innych, gdzie grubość nałożonego materiału zależna jest od wysokości szczeliny aplikatora. Oferujemy szeroki wybór aplikatorów ręcznych.