Branża kosmetyczna

Firma Eurotom oferuje oprzyrządowanie do kontroli jakości w laboratorium skierowane do branży kosmetycznej. Poza mieszalnikami i dyspergatorami znajdują się w niej sprzęty do oceny wyglądu produktu jak barwa czy połysk.

Dla produktów kosmetycznych kluczowe są ich parametry wizualne jak połysk, barwa i pigmentacja. Dlatego też w ostatnich latach firma Eurotom zdefiniowała pełną ofertę skierowaną do kontroli jakości w przemyśle kosmetycznym. Znalazły się w niej dwie grupy urządzeń. Pierwszą stanowią mierniki do oceny wizualnej jak połyskomierze, hazymetry, spektrofotometry barwy oraz kabiny świetlne. Drugą grupę stanowią przyrządy do oceny właściwości fizycznych materiału ciekłego jak wiskozymetry i kubki pomiarowe do oceny lepkości oraz sprzęt niezbędny do powtarzalnej aplikacji próbki- aplikatory i karty testowe.

Pomiar produktów kosmetycznych stawia jednak wiele wyzwań: materiały płynne, pastowate lub sproszkowane mogą zanieczyszczać optykę instrumentu, podczas gdy małe i zakrzywione powierzchnie są trudne do zmierzenia bez wpływu światła otoczenia. Oferta zawiera rozwiązanie ze specjalnie zaprojektowanymi akcesoriami do bezdotykowych pomiarów cieczy, past, proszków, a nawet małych i zakrzywionych próbek.

Produkty

Disolwery produkcyjne

Innowacyjne systemy do dyspergowania do stosowania w skali produkcyjnej.

Linie DISPERMAT® i TORUSMILL® oferują wysoko wydajne dissolwery, młyny perełkowe oraz wiele innych systemów przedstawionych poniżej.

Dissolvery laboratoryjne

Innowacyjne systemy do dyspergowania do stosowania w laboratorium oraz niewielkich produkcji.
Linia DISPERMAT® oferuje dissolwery, dissolwery próżniowe, młyny perełkowe, homogenizatory oraz wiele innych systemów przedstawionych poniżej.

Wiskozymetry rotacyjne serii byko-visc

Do pomiaru lepkości bezwzględnej stosuje się wiskozymetry rotacyjne. Do laboratoryjnego pomiaru lepkości BYK-Gardner oferuje wszechstronną linię tych wiskozymetrów oraz akcesoriów dostosowanych do pomiaru w różnych aplikacjach. Urządzenia serii byko-visc mierzą lepkość zgodnie z metodą Brookfielda. Mogą one mierzyć lepkość produktu o lepkości zbliżonej do wody do bardzo wysokiej lepkości dla epoksydów, uszczelniaczy i past.

Byko-spectra pro kabina świetlna do wizualnej oceny barwy wyposażona w 8 źródeł światła

Obserwowana barwa zmienia się w zależności od rodzaju oświetlenia. Przy pomocy kabiny świetlnej można symulować różne źródła światła i obserwować zgodność barw różnych próbek. Firma BYK Gardner oferuje szereg modeli kabin świetlnych, by zapewnić stałe zdefiniowane warunki oświetleniowe i uniezależnić ocenę barwy od  wpływów środowiska.

Seria spektrofotometrów wielokątowych BYK-mac i

Serię 6-kątowych spektrofotometrów firmy BYK Gardner stanowią:

– BYK mac i do pomiaru barw pod 6-cioma kątami oraz parametrów skrzenia i ziarnistości;

– BYK-mac i COLOR do pomiaru barw pod 6-cioma kątami;

– BYK-mac i ROBOTIC do automatycznego pomiaru barw z mocowaniem na ramieniu robotycznym.

Spektrofotometry jednokątowe

Spectro-guide i spectro2guide to przenośne spektrofotometry jednokątowe do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0, d8 spin i spex.

Micro-TRI-gloss µ

Urządzenie do pomiaru połysku i grubości warstwy

Micro-TRI-gloss

połyskomierz do pomiarów produktów od matów do wysokiego połysku

haze-gard i

Przyrząd do pomiaru zamglenia, przezroczystości, ostrości

Karty testowe

Oferujemy najwyższej jakości karty testowe, zapewniające stałe wybarwienie oraz połysk. Karty typu byko-charts mają grubość ok. 0,35 mm i charakteryzują się wysoką stabilnością i odpornością na obciążenia mechaniczne.