Lakiernie

Testy przeprowadzane w lakierniach powinny odznaczać się łatwością w przeprowadzeniu oraz dokładnością. Znając potrzeby punktów lakierniczych oraz wytyczne stowarzyszenia Qualipol firma Eurotom zdefiniowała pełną ofertę urządzeń pomiarowych.

Produkty

Podstawy teoretyczne

VMA-GETZMANN to znany niemiecki producent systemów do mieszania, mielenia i dyspergowania.

Testery przyczepności siatką nacięć

Przyrząd do testów przyczepności metodą siatki nacięć.

Ołówkowe testery twardości

Badanie twardości metodą Wolfa-Wilburna (według norm ISO),

Metodą ołówkową (według normy ASTM),

Dur-O-test (według normy ISO).

byko-cut Universal

Uniwersalne urządzenie do zniszczeniowego pomiaru grubości powłoki

Grubościomierz byko-test MP0R

Do pomiaru na podłożu Fe i NFe z oprogramowaniem do analizy danych

Spektrofotometry jednokątowe

Spectro-guide i spectro2guide to przenośne spektrofotometry jednokątowe do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0, d8 spin i spex.

Micro-TRI-gloss µ

Urządzenie do pomiaru połysku i grubości warstwy

Micro-gloss 60

Uniwersalny połyskomierz do pomiarów produktów o średnim połysku