Barwa / Kolor

Kolorymetria i praktyczne aspekty pomiaru barwy są złożonymi zagadnieniami z uwagi na różnorodność technik pomiarowych. W zależności od aplikacji/produktu możemy badać barwę w różnych aspektach. W ofercie firmy Eurotom znalazły się rozwiązania do pomiaru barwy jednorodnej oraz z efektem metalicznym, spektrofotometry przenośne oraz kabiny świetlne, a także rozwiązania do oceny barwy cieczy.

Teoria: podstawy kolorymetrii, pomiar barw jednorodnych (solidowych)

Niejednokrotnie barwa ma kluczowe znaczenie jako kryterium jakości w przemyśle. W kolorymetrii wyróżnia się barwy jednorodne (zwane solidowymi) oraz barwy z efektami metalicznymi lub specjalnymi. W następnych ustępach opisane zostały zasady pomiaru barw solidowych.

Spektrofotometry jednokątowe Spectro-guide i Spectro2guide

Spektrofotometry jednokątowe do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0, d8 spin i spex posiadają wbudowany połyskomierz i fluorymetr dzięki czemu pozwalają na jednoczesny pomiar barwy, połysku i fluorescencji.

Teoria: pomiar barw metalicznych (z efektem specjalnym)

Producenci wielu wyrobów stosują powłoki lakierowe z efektami specjalnymi, by przyciągnąć uwagę potencjalnych nabywców. W odróżnieniu od konwencjonalnych farb i lakierów typu „solid”, lakiery specjalne zmieniają swą barwę wraz ze zmianą kąta obserwacji i warunków oświetleniowych.  Powłoki perłowe, z efektem interferencyjnym, wykazują natomiast wraz ze zmianą kąta widzenia różnicę w jasności i wybarwienia a nawet nasycenia barw. W ostatnim czasie wypuszczono na rynek pigmenty specjalne, dające efekt skrzenia, gdy warunki oświetlenia zmieniają się z pochmurnego na słoneczne.

Seria spektrofotometrów wielokątowych BYK-mac i

Serię 6-kątowych spektrofotometrów firmy BYK Gardner stanowią:

– BYK mac i do pomiaru barw pod 6-cioma kątami oraz parametrów skrzenia i ziarnistości;

– BYK-mac i COLOR do pomiaru barw pod 6-cioma kątami;

– BYK-mac i ROBOTIC do automatycznego pomiaru barw z mocowaniem na ramieniu robotycznym.

Oprogramowanie smart-chart

Smart-chart jest uniwersalnym oprogramowaniem do pracy z danymi pomiarowymi z urządzeń firmy BYK Gardner. Współpracuje z połyskomierzami micro-gloss, spektrofotometrami spectro2guide i BYK mac i, strukturomierzami z rodziny wave-scan, miernikiem chmurzenia cloud-runner oraz hazymetrem haze-gard i.

Color-guide plus

Color-guide to spektrofotometr do zastosowań specjalnych

Premier ColorLab+ - oprogramowanie do recepturowania farb

Oprogramowanie do kontroli jakości, korekty wsadu i recepturowania producenta Premier Colorscan.

Byko-spectra kabiny świetlne do wizualnej oceny barwy

Obserwowana barwa zmienia się w zależności od rodzaju oświetlenia. Przy pomocy kabiny świetlnej można symulować różne źródła światła i obserwować zgodność barw różnych próbek. Firma BYK Gardner oferuje szereg modeli kabin świetlnych, by zapewnić stałe zdefiniowane warunki oświetleniowe i uniezależnić ocenę barwy od  wpływów środowiska.

Byko-spectra effect kabina świetlna do wizualnej oceny barwy z efektem metalicznym

Wygląd powłoki z efektem specjalnym, np. lakieru typu metalic lub perła, zależy od kąta obserwacji oraz warunków oświetlenia. Kabina byko-spectra effect pozwala na kontrolę obu tych parametrów, aby zapewnić obiektywną ocenę koloru powłoki. Taka kontrola redukuje liczbę braków i umożliwia profesjonalny nadzór jakości.

Byko-spectra pro kabina świetlna do wizualnej oceny barwy wyposażona w 7 źródeł światła

Obserwowana barwa zmienia się w zależności od rodzaju oświetlenia. Przy pomocy kabiny świetlnej można symulować różne źródła światła i obserwować zgodność barw różnych próbek. Firma BYK Gardner oferuje szereg modeli kabin świetlnych, by zapewnić stałe zdefiniowane warunki oświetleniowe i uniezależnić ocenę barwy od  wpływów środowiska.

Zasady pomiaru barwy substancji ciekłych

Pomiar barwy substancji ciekłych jest kolejnym zagadnieniem kolorymetrii. Firma Eurotom od lat zajmuje się szkoleniem w zakresie zasad teoretycznych tego pomiaru jak i dystrybucji oprzyrządowania.

Wzorce barwy cieczy

Wzorce barwy cieczy firmy BYK Gardner pozwalają na wizualną barwy próbek płynów.

Komparator kolorów delta

Komparator kolorów Delta firmy BYK-Gardner wykorzystuje precyzyjnie wypolerowane optyczne filtry szklane jako wzorce odniesienia. Pozwala w łatwy sposób ocenić barwę cieczy.

Spektrofotometry do pomiaru barwy cieczy LCS i LCM

Spektrofotometry LCS i LCM są urządzeniami do pomiaru barwy cieczy.

Spektrofotometr laboratoryjny Color2view

Color2view to nowy spektrofotometr laboratoryjny do jednoczesnego pomiaru barwy, połysku i fluorescencji. Pozwala na pomiar koloru w geometrii 45/0, połysku w dwóch geometriach pomiarowych: 20° i 60° oraz ilościowy pomiar fluorescencji.

Spectro2profiler - pomiar barwy, połysku, odbicia 2D i struktury 3D powierzchni

Spectro2profiler  to przenośny spektrofotometr do pomiaru barwy, połysku, odbicia światła 2D i profilu struktury 3D na różnych powierzchniach.

Nasza percepcja wizualna obejmuje kolor, połysk i topografię powierzchni jednocześnie.
Przykładowo próbki powłok proszkowych mogą mieć ten sam kolor, ale różne tekstury co znacząco wpływa na ogólny odbiór całej powierzchni (próbki dla naszych oczu wydają się mieć różne wybarwienie). To samo dotyczy powierzchni skóropodobnych. Na przykład próbki elementów wnętrza samochodu o tej samej barwie wykazują różną ziarnistość. To wykończenie powierzchni tak samo wpływa na postrzeganie wykończenia (próbki wydają się mieć różny kolor).

Wniosek: nie wystarczy pomiar samego koloru – należy mierzyć kolor oraz strukturę próbki, aby móc porównać ją ze wzorcem. Spectro2profiler umożliwia obiektywną ocenę takich wykończeń poprzez połączenie różnych technik pomiarowych w jednym urządzeniu:

• pomiar koloru
• pomiar połysku
• pomiar odbicia 2D
• pomiar topografii 3D.