Barwa / Kolor

Kolorymetria i praktyczne aspekty pomiaru barwy są złożonymi zagadnieniami z uwagi na różnorodność technik pomiarowych. W zależności od aplikacji/produktu możemy badać barwę w różnych aspektach. W ofercie firmy Eurotom znalazły się rozwiązania do pomiaru barwy jednorodnej oraz z efektem metalicznym, spektrofotometry przenośne oraz kabiny świetlne, a także rozwiązania do oceny barwy cieczy.

Teoria: podstawy kolorymetrii, pomiar barw jednorodnych (solidowych)

Niejednokrotnie barwa ma kluczowe znaczenie jako kryterium jakości w przemyśle. W kolorymetrii wyróżnia się barwy jednorodne (zwane solidowymi) oraz barwy z efektami metalicznymi lub specjalnymi. W następnych ustępach opisane zostały zasady pomiaru barw solidowych.

Spektrofotometry jednokątowe Spectro-guide i Spectro2guide

Spektrofotometry jednokątowe do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0, d8 spin i spex posiadają wbudowany połyskomierz i fluorymetr dzięki czemu pozwalają na jednoczesny pomiar barwy, połysku i fluorescencji.

Teoria: pomiar barw metalicznych (z efektem specjalnym)

Producenci wielu wyrobów stosują powłoki lakierowe z efektami specjalnymi, by przyciągnąć uwagę potencjalnych nabywców. W odróżnieniu od konwencjonalnych farb i lakierów typu „solid”, lakiery specjalne zmieniają swą barwę wraz ze zmianą kąta obserwacji i warunków oświetleniowych.  Powłoki perłowe, z efektem interferencyjnym, wykazują natomiast wraz ze zmianą kąta widzenia różnicę w jasności i wybarwienia a nawet nasycenia barw. W ostatnim czasie wypuszczono na rynek pigmenty specjalne, dające efekt skrzenia, gdy warunki oświetlenia zmieniają się z pochmurnego na słoneczne.

Seria spektrofotometrów wielokątowych BYK-mac i

Serię 6-kątowych spektrofotometrów firmy BYK Gardner stanowią:

– BYK mac i do pomiaru barw pod 6-cioma kątami oraz parametrów skrzenia i ziarnistości;

– BYK-mac i COLOR do pomiaru barw pod 6-cioma kątami;

– BYK-mac i ROBOTIC do automatycznego pomiaru barw z mocowaniem na ramieniu robotycznym.

Oprogramowanie smart-chart

Smart-chart jest uniwersalnym oprogramowaniem do pracy z danymi pomiarowymi z urządzeń firmy BYK Gardner. Współpracuje z połyskomierzami micro-gloss, spektrofotometrami spectro2guide i BYK mac i, strukturomierzami z rodziny wave-scan, miernikiem chmurzenia cloud-runner oraz hazymetrem haze-gard i.

Color-guide plus

Color-guide to spektrofotometr do zastosowań specjalnych

Premier ColorLab+ - oprogramowanie do recepturowania farb

Oprogramowanie do kontroli jakości, korekty wsadu i recepturowania producenta Premier Colorscan.

Byko-spectra kabiny świetlne do wizualnej oceny barwy

Obserwowana barwa zmienia się w zależności od rodzaju oświetlenia. Przy pomocy kabiny świetlnej można symulować różne źródła światła i obserwować zgodność barw różnych próbek. Firma BYK Gardner oferuje szereg modeli kabin świetlnych, by zapewnić stałe zdefiniowane warunki oświetleniowe i uniezależnić ocenę barwy od  wpływów środowiska.

Byko-spectra effect kabina świetlna do wizualnej oceny barwy z efektem metalicznym

Wygląd powłoki z efektem specjalnym, np. lakieru typu metalic lub perła, zależy od kąta obserwacji oraz warunków oświetlenia. Kabina byko-spectra effect pozwala na kontrolę obu tych parametrów, aby zapewnić obiektywną ocenę koloru powłoki. Taka kontrola redukuje liczbę braków i umożliwia profesjonalny nadzór jakości.

Byko-spectra pro kabina świetlna do wizualnej oceny barwy wyposażona w 7 źródeł światła

Obserwowana barwa zmienia się w zależności od rodzaju oświetlenia. Przy pomocy kabiny świetlnej można symulować różne źródła światła i obserwować zgodność barw różnych próbek. Firma BYK Gardner oferuje szereg modeli kabin świetlnych, by zapewnić stałe zdefiniowane warunki oświetleniowe i uniezależnić ocenę barwy od  wpływów środowiska.

Zasady pomiaru barwy substancji ciekłych

Pomiar barwy substancji ciekłych jest kolejnym zagadnieniem kolorymetrii. Firma Eurotom od lat zajmuje się szkoleniem w zakresie zasad teoretycznych tego pomiaru jak i dystrybucji oprzyrządowania.

Wzorce barwy cieczy

Wzorce barwy cieczy firmy BYK Gardner pozwalają na wizualną barwy próbek płynów.

Komparator kolorów delta

Komparator kolorów Delta firmy BYK-Gardner wykorzystuje precyzyjnie wypolerowane optyczne filtry szklane jako wzorce odniesienia. Pozwala w łatwy sposób ocenić barwę cieczy.

Spektrofotometry do pomiaru barwy cieczy LCS i LCM

Spektrofotometry LCS i LCM są urządzeniami do pomiaru barwy cieczy.