Barwa / Kolor

Kolorymetria i praktyczne aspekty pomiaru barwy są złożonymi zagadnieniami z uwagi na różnorodność technik pomiarowych. W zależności od aplikacji/produktu możemy badać barwę w różnych aspektach. W ofercie firmy Eurotom znalazły się rozwiązania do pomiaru barwy jednorodnej oraz z efektem metalicznym, spektrofotometry przenośne oraz kabiny świetlne, a także rozwiązania do oceny barwy cieczy.

Teoria: podstawy kolorymetrii, pomiar barw jednorodnych (solidowych)

Niejednokrotnie barwa ma kluczowe znaczenie jako kryterium jakości w przemyśle. W kolorymetrii wyróżnia się barwy jednorodne (zwane solidowymi) oraz barwy z efektami metalicznymi lub specjalnymi. W następnych ustępach opisane zostały zasady pomiaru barw solidowych.

Spektrofotometr do pomiaru barwy kosmetyków

Spektrofotometr jednokątowy Spectro2guide

 

Spektrofotometr jednokątowy do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0, d8 spin i spex posiada wbudowany połyskomierz i fluorymetr, dzięki czemu pozwala na jednoczesny pomiar barwy, połysku i fluorescencji.

 

Spektrofotometr laboratoryjny Color2view

Color2view to nowy spektrofotometr laboratoryjny do jednoczesnego pomiaru barwy, połysku i fluorescencji. Pozwala na pomiar koloru w geometrii 45/0, połysku w dwóch geometriach pomiarowych: 20° i 60° oraz ilościowy pomiar fluorescencji.

Spektrofotometr jednokątowy spectro2guide Pro

Spektrofotometr wyposażony w dodatkowy tryb Jetness do pomiaru głębokich, czarnych kolorów.

 

 

Spektrofotometr jednokątowy do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0, posiada wbudowany połyskomierz i fluorymetr, dzięki czemu pozwala na jednoczesny pomiar barwy, połysku i fluorescencji. Dodatkowy tryb Jetness pozwala na pomiar i ocenę wskaźników czerni.

Spektrofotometr jednokątowy spectro2go

Spektrofotometr jednokątowy do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0, d8 spin i spex posiada wbudowany połyskomierz, dzięki czemu pozwala na jednoczesny pomiar barwy i połysku.

Spectro2profiler - pomiar barwy, połysku, odbicia 2D i struktury 3D powierzchni

Spectro2profiler  to przenośny spektrofotometr do pomiaru barwy, połysku, odbicia światła 2D i profilu struktury 3D na różnych powierzchniach.

Spectro2profiler umożliwia obiektywną ocenę wykończeń poprzez połączenie różnych technik pomiarowych w jednym urządzeniu:

• pomiar koloru
• pomiar połysku
• pomiar odbicia 2D
• pomiar topografii 3D.

Spektrofotometr jednokątowy Spectro-guide

Spektrofotometr jednokątowy do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0 oraz d/8 spin i spex, posiadający wbudowany połyskomierz, dzięki czemu pozwala na jednoczesny pomiar barwy i połysku.

Spektrofotometr jednokątowy Color-guide

Spektrofotometr jednokątowy do zastosowań specjalnych: pomiar barwy małych elementów (4mm okno pomiarowe) oraz materiałów sypkich/sproszkowanych (przeszklone okno pomiarowe)

Teoria: pomiar barw metalicznych (z efektem specjalnym)

Producenci wielu wyrobów stosują powłoki lakierowe z efektami specjalnymi, by przyciągnąć uwagę potencjalnych nabywców. W odróżnieniu od konwencjonalnych farb i lakierów typu „solid”, lakiery specjalne zmieniają swą barwę wraz ze zmianą kąta obserwacji i warunków oświetleniowych.  Powłoki perłowe, z efektem interferencyjnym, wykazują natomiast wraz ze zmianą kąta widzenia różnicę w jasności i wybarwienia a nawet nasycenia barw. W ostatnim czasie wypuszczono na rynek pigmenty specjalne, dające efekt skrzenia, gdy warunki oświetlenia zmieniają się z pochmurnego na słoneczne.

Spektrofotometry wielokątowe: BYK-mac i, BYK-mac i Color

Spektrofotometr BYK-mac i: do pomiaru barw pod 6-cioma kątami oraz parametrów skrzenia i ziarnistości

Spektrofotometr BYK-mac i COLOR:  do pomiaru barw pod 6-cioma kątami

Spektrofotometr wielokątowy Byk-mac i ROBOTIC

Spektrofotometr BYK-mac i ROBOTIC do automatycznego pomiaru barw z mocowaniem na ramieniu robotycznym.

Kabina świetlna do wizualnej oceny barwy z efektem metalicznym

Wygląd powłoki z efektem specjalnym, np. lakieru typu metalic lub perła, zależy od kąta obserwacji oraz warunków oświetlenia. Kabina byko-spectra effect pozwala na kontrolę obu tych parametrów, aby zapewnić obiektywną ocenę koloru powłoki. Taka kontrola redukuje liczbę braków i umożliwia profesjonalny nadzór jakości.

Kabina świetlna do wizualnej oceny barwy - 7 źródeł światła

Obserwowana barwa zmienia się w zależności od rodzaju oświetlenia. Przy pomocy kabiny świetlnej można symulować różne źródła światła i obserwować zgodność barw różnych próbek. Firma BYK Gardner oferuje szereg modeli kabin świetlnych, by zapewnić stałe zdefiniowane warunki oświetleniowe i uniezależnić ocenę barwy od  wpływów środowiska.

Kabiny świetlne do wizualnej oceny barwy - 5 źródeł światła

Obserwowana barwa zmienia się w zależności od rodzaju oświetlenia. Przy pomocy kabiny świetlnej można symulować różne źródła światła i obserwować zgodność barw różnych próbek. Firma BYK Gardner oferuje szereg modeli kabin świetlnych, by zapewnić stałe zdefiniowane warunki oświetleniowe i uniezależnić ocenę barwy od  wpływów środowiska.

Kabina świetlna do wizualnej oceny barwy - 3 źródła światła

małe kabiny świetlne do subiektywnej oceny koloru wyposażone w 3 źródła światła

Teoria: zasady pomiaru barwy substancji ciekłych

Pomiar barwy substancji ciekłych jest kolejnym zagadnieniem kolorymetrii.

Firma Eurotom od lat zajmuje się szkoleniem w zakresie zasad teoretycznych tego pomiaru jak i dystrybucji oprzyrządowania.

Spektrofotometry do pomiaru barwy cieczy LCS i LCM

Spektrofotometry LCS i LCM są urządzeniami do pomiaru barwy cieczy.

Wzorce barwy cieczy

Wzorce barwy cieczy firmy BYK Gardner pozwalają na wizualną barwy próbek płynów.

Komparator barwy cieczy Delta

Komparator kolorów Delta firmy BYK-Gardner wykorzystuje precyzyjnie wypolerowane optyczne filtry szklane jako wzorce odniesienia. Pozwala w łatwy sposób ocenić barwę cieczy.