Czas schnięcia

Różne etapy wysychania i utwardzania występujące w poszczególnych warstwach są łatwe do wykrycia, ale trudne do zdefiniowania pod względem zasad chemicznych i fizycznych. Na czas schnięcia wpływa kilka czynników, takich jak utlenianie, parowanie i polimeryzacja oraz czynniki dodatkowe jak grubość warstwy mokrej, podłoże, temperatura, wilgotność, cyrkulacja powietrza i ekspozycja na światło. Aby jednoznacznie zdefiniować czas schnięcia należy stosować rejestrator czasu schnięcia.

Rejestrator czasu schnięcia

W naszej ofercie znalazł się rejestrator czasu schnięcia umożliwiający rozróżnianie faz pośrednich w tych procesach. Należy pamiętać, że aby pomiar dawał jednoznaczne wyniki, musi być przeprowadzany w kontrolowanych, powtarzalnych warunkach.