Gęstość

Gęstość jest definiowana jako stosunek masy i  objętości w określonej temperaturze. Wyznaczanie gęstości jest ważne z uwagi na konieczność  znajomości tych parametrów. Podczas wytwarzania powłok kontrola procesu polega na pomiarze surowców, by stwierdzić błędy w składzie materiału lakierowego. Pomiar gęstości daje wskazówkę co do czystości i jakości surowców, półproduktów i wyrobu końcowego.

Piknometry do pomiaru gęstości

Do pomiaru gęstości materiału ciekłego służą piknometry. Są to proste sprzęty wykonane ze stali nierdzewnej, odpowiadające normom ASTM bądź ISO.