Lepkość

Lepkość można interpretować jako miarę tarcia wewnętrznego płynu, spowodowanego przez oddziaływania cząsteczkowe. Naprężenia ścinające w płynie zależą w dużej mierze od szybkości jego deformacji. Dla niektórych płynów lepkość jest stałą wielkością zależną tylko od ciśnienia i temperatury (płyny niutonowskie).

Płyny, które nie spełniają tego prawa proporcjonalności nazywa się płynami nieniutonowskimi. W przemyśle istnieje wiele metod pozwalających określić lepkość płynu, od prostych kubków przepływowych do skomplikowanych, sterowanych komputerowo wiskozymetrów rotacyjnych.

Kubki do pomiaru lepkości

Pomiar lepkości może odbywać się za pomocą kubków. W ofercie posiadamy kubki wypływowe (DIN ISO Ford), czerpalne i zanurzeniowe (Zahn).

Wiskozymetry bąbelkowe

Wiskozymetry bąbelkowe używane są do szybkiego określenia lepkości kinematycznej płynów, takich jak farby i lakiery. Wiskozymetry bąbelkowe firmy BYK-Gardner to opisane rurki szklane, umieszczone w czterech zestawach pokrywających zakres lepkości od 0.005 do 1000 stokesów.

Wiskozymetry rotacyjne serii byko-visc RT

Do laboratoryjnego pomiaru lepkości, BYK-Gardner oferuje wszechstronną linię tych wiskozymetrów oraz akcesoriów dostosowanych do pomiaru (metodą Brookfielda) w różnych aplikacjach. Mogą one mierzyć lepkość produktu od lepkości zbliżonej do wody do bardzo wysokiej lepkości dla epoksydów, uszczelniaczy i past.

 

Wiskozymetry rotacyjne do zastosowań specjalnych

Do pomiaru lepkości w specjalnych aplikacjach np.: przy wysokiej prędkości ścinania dostępne są wiskozymetry stożek – płytka oraz wiskozymetr typu Stormer.