Przewodność

Przewodność jest parametrem umożliwiającym malowanie farbami za pomocą natrysku elektrostatycznego. Znajomość mierzonej oporność właściwa, określającej zdolność pracy natryskiem elektrostatycznym jest konieczne w kwestii bezpieczeństwa pracy w lakierni. Dlatego BYK-Gardner skonstruował urządzenie do pomiaru przewodności BYK LC2 we współpracy z VDA (Stowarzyszenie Producentów Samochodów) zgodnie z wytycznymi VDA.

Konduktometr LC2 do badania przewodności

Oporność specyficzną, określającą zdolność pracy natryskiem elektrostatycznym należy mierzyć w związku z bezpieczeństwem pracy w lakierni. Byk-Gardner skonstruował urządzenie do pomiaru przewodności BYK LC2 we współpracy z VDA (Stowarzyszenie Producentów Samochodów) zgodnie z wytycznymi VDA.