Przyczepność

Aby powłoka była prawidłowo wykonana, musi ona przylegać do podłoża. W praktyce do oceny odporności powłok na oddzielenie od podłoża stosuje się 3 różne procedury testowe:

Test Cross-Cut (cięcie krzyżowe) – określa przyczepność powłoki przy zastosowaniu prostokątnych nacięć powłoki, aż do podłoża.

Test Scrape Adhesion (zdrapywanie) – określa przyczepność powłok organicznych takich jak farby, żywice, lakiery przy stosowaniu ich na gładkie powierzchnie.
Test Chipping (skruszanie) – odporność na wykruszanie powłok wielowarstwowych. Jest to ważny aspekt zabezpieczenia części karoserii samochodowej, gdzie stosuje się powłoki wielowarstwowe.

Tester adhezji metodą siatki nacięć

Testery przyczepności siatką nacięć

Przyrząd do testów przyczepności metodą siatki nacięć.

Tester odporności warstwy na zarysowanie oraz przyczepności powłoki

Urządzenie do badania odporności warstwy na zarysowanie oraz przyczepności powłoki

PosiTest

Tester przyczepności metodą odrywową pull-off. Oferowany w wersji ręcznej oraz automatycznej.