Rejestracja temperatury

Dla prawidłowego procesu utwardzania w piecach niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego czasu i temperatury procesu. Dokładne pomiary temperatury na detalach w czasie ich wygrzewania mają decydujące znaczenie dla uzyskania najlepszych właściwości powłok oraz uniknięcia wad na skutek przegrzania lub niedogrzania. Wychodząc temu naprzeciw, firma Eurotom oferuje systemy rejestracji temperatury w zależności od aplikacji i procesu.

Systemy do rejestracji temperatury w piecach do 400°

Rejestracja profili temperatury za pomocą systemów rejestracji temperatury umożliwia łatwe nadzorowanie rzeczywistej temperatury produktów w trakcie przesuwania ich przez piec. Tym samym można natychmiast wykryć występujące problemy. Ponadto można również zapewnić optymalną wydajność pieca oszczędzając w ten sposób energię i zwiększając wydajność.

Systemy do rejestracji temperatury w piecach powyżej 400°

Monitorowanie pracy pieca jest kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia pożądanej jakości produktu. Oferowane przez firmę Eurotom rejestratory wyposażone są w pamięć do 130 000 odczytów, najwyższą dokładność, pomiary do 1370 °C, programowalne tryby uruchomienia, wybór baterii oraz do 20 kanałów pomiarowych. W połączeniu z solidna bariera termiczna daje to kompletny system, który efektywnie pracuje nawet przy najwyższych temperaturach wymaganych przy niektórych aplikacjach.

Systemy do rejestracji temperatury w przemyśle spożywczym

Oferujemy systemy rejestracji temperatury dla producentów żywności. Umożliwiają obserwowanie procesu przeprowadzanego w piecu, chłodziarce, zamrażarce lub smażalniku. Zapisują oraz transmitują wartości temperatury z różnych punktów pomiarowych.