Struktura

Ważnym elementem oceny wizualnej jest struktura. Ostateczny wygląd oraz widoczność struktur na powłoce zależą od wielkości tych struktur, odległości obserwatora oraz zdolności powłoki do odwzorowywania obrazów.  Oferujemy rodzinę strukturomierzy serii wave-scan, które skanują pofalowanie powierzchni powłoki i podobnie jak nasze oczy, rejestrują ciemno-jasny wzór odbicia. Wynikiem tego pomiaru jest tzw. spektrum struktury czyli wykres pokazujący intensywność widocznej skórki pomarańczowej w zależności od odległości obserwacji.

Badanie struktury

Podstawy teoretyczne i zasady pomiaru struktury powierzchni. Skale i parametry informujące o strukturze.

micro-wave-scan

Strukturomierz do pomiaru na małych i zakrzywionych elementach.

wave-scan 3

Strukturomierz do pomiaru na powłokach o wysokim połysku

wave-scan 3 dual

Strukturomierz do pomiaru na powłokach o wysokim i średnim połysku

wave-scan ROBOTIC

Strukturomierz do automatycznego pomiaru powłoki topcoat.