Corrosionbox 400/ Corrosionbox H

Komora do testów korozyjnych do testów w mgle solnej, kondensacji oraz cyklicznych testów korozyjnych. Dostępna w wersji poziomej (H) lub pionowej (400).

Producent:CO.FO.ME.GRA

Corrosionbox – daje wyniki bliższe korozji naturalnej
Na całym świecie wszystkie materiały używane do produkcji różnych wyrobów wystawione są na działanie naturalnej lub przemysłowej korozji. Laboratoryjne testy korozyjne są szeroko stosowane w celu doboru materiałów i ich ochrony antykorozyjnej. Komory typu Corrosionbox są właściwym oprzyrządowaniem do badań odporności antykorozyjnej, również dla materiałów takich, jak farby, lakiery i różnego rodzaju powłoki.

Testy w mgle solnej
Solanka o własnościach korozyjnych rozpylana jest w postaci mgły solnej przy pomocy odpowiednio skonstruowanej dyszy, ulokowanej w centralnej części komory. Tzw. wieża dystrybucyjna służy do rozprowadzenia mgły w równomierny sposób w obszarze testu. Sprężone powietrze, użyte do wytworzenia mgły solnej, jest podgrzewane i nasycane wilgocią w nawilżaczu pod ciśnieniem, by dalej dotrzeć do dyszy rozpylającej.

Test z kondensacją wody
Dno komory testowej zalewane jest wodą zdemineralizowaną. Woda ta jest podgrzewana i paruje kondensując na powierzchniach próbek. Temperatura w komorze wynosi 40 °C. Ciągły test kondensacji dostępny jest we wszystkich modelach.

Cykliczny test korozyjny
Wiele cyklicznych testów korozyjnych powstało przez kombinację mgły solnej, wilgoci kondensacyjnej oraz suszenia powietrzem. Ostatnie lata przyniosły zwiększone zapotrzebowanie na ten rodzaj testów. Sucha korozja jest jednym z najpowszechniejszych testów i polega na naprzemiennym aplikowaniu mgły solnej i suszeniu powietrzem. Testy cykliczne mogą być wykonywane przez modele Corrosionbox klasy zaawansowanej (enhanced). W zależności od rodzaju cykli komora może wymagać pewnych dodatkowych opcji sprzętowych montowanych w procesie jej produkowania.

Model podstawowy (Basic)
Najprostszy w konstrukcji i najłatwiejszy w obsłudze. Po pierwsze należy ustawić licznik czasu na długość testu (do 9999 godzin), następnie temperaturę na sterowniku temperatury i wcisnąć przycisk Salt spray (mgła solna) lub Condensation (kondensacja). Podczas testu licznik odlicza upływający czas i wyświetla pozostały do końca. By dokonać oględzin próbek należy przerwać test tym samym przyciskiem Salt spray lub Condensation i wcisnąć przycisk wentylacyjny, opróżniający jednocześnie dno komory z kondensatu, następnie otworzyć komorę. By kontynuować test trzeba zwyczajnie nacisnąć Salt spray lub Condensation. Test dobiegł końca, gdy licznik czasu wskazuje zero.

Model zaawansowany (Enhanced)
Umożliwia dowolne programowanie komory (do 15 różnych programów), wpisanych za pośrednictwem klawiatury przy użyciu prostego menu. Status komory jest w sposób ciągły wyświetlany na dużym wyświetlaczu LCD (4 linie, 20 znaków każda). Zastosowany tu mikroprocesor steruje i monitoruje pracę komory, temperaturę nawilżacza, ciśnienie dyszy rozpylającej oraz funkcje pompy dozującej RPH. System wyposażony jest w autodiagnostykę, generującą komunikaty ostrzegawcze, alarmowe, a także awaryjne wyłączenie komory. Użytkownik otrzymuje kompletny raport z przebiegu testu: temperatury komory i nawilżacza, ciśnienia powietrza dyszy oraz wydajność pompy dozującej RPH są okresowo mierzone i zapisywane w pamięci sterownika, wraz z przerwaniami testu czy alarmami. Proste naciśnięcie klawisza powoduje wydruk kompletnego raportu. Interfejs RS232-C pozwala na podłączenie drukarki zewnętrznej.

Opcje testów cyklicznych
Model zaawansowany pozwala na programowanie testów złożonych z: mgły solnej, kondensacji wodnej, osuszania i warunki otoczenia. By wykonywać takie testy komora musi być wyposażona w następujące dodatkowe opcje:

Opcja suchej korozji (Dry Corrosion, Scab Corrosion Cycle).