Konduktometr LC2 do badania przewodności

Oporność specyficzną, określającą zdolność pracy natryskiem elektrostatycznym należy mierzyć w związku z bezpieczeństwem pracy w lakierni. Byk-Gardner skonstruował urządzenie do pomiaru przewodności BYK LC2 we współpracy z VDA (Stowarzyszenie Producentów Samochodów) zgodnie z wytycznymi VDA.

Producent:BYK-Gardner GmbH
Pliki i zdjęcia

Do pomiaru przewodności elektrycznej rozpuszczalników i systemów lakierowych, według: ASTM D 5682, DIN 55667. Dobra przewodność umożliwia malowanie farbami za pomocą natrysku elektrostatycznego.

Pomiar oporności ciekłych lakierów następuje w szczelinie czujnika pomiarowego. Czujniki pomiarowe składają się z dwóch oddzielnych części. Zależnie od rozmieszczenia, elektrody mają szczeliny cylindryczne (nr kat. 1710) lub płaskie (nr kat. 1712). Są one od siebie odizolowane. Elektrody czujników pomiarowych są wykonane ze stali nierdzewnej, mają wypolerowaną powierzchnię zewnętrzną i z tego względu są łatwe do czyszczenia. Łatwość czyszczenia jest warunkiem, aby do dyspozycji była cała powierzchnia elektrody. Czujnik jest szczelny i tym samym, w krótkim okresie czasu, może być zanurzany w rozpuszczalnikach.

Konduktometr LC 2 jest przeznaczony tylko do rozpuszczalników i farb rozcieńczanych. Obecność wody może wywołać elektrolizę i błędne wyniki pomiaru.

Specyfikacje techniczne
Zakres pomiarowy Napięcie Zasilanie Wymiary
konduktometr BYK LC2 50 kΩ – 19,99 MΩ
20μS – 0,05 μS
15 V (AC/DC) bateria 9 V 105 x 55 x 145 mm
Średnica Długość ogniwa
elektroda płytkowa 50 mm 380 mm Stałe ogniwo C
elektroda cylindryczna 42 mm 250 mm Stałe ogniwo C

Uwaga: konduktometr BYK LC2 oraz elektrody należy zamawiać osobno.