Oprogramowanie smart-chart

Smart-chart jest uniwersalnym oprogramowaniem do pracy z danymi pomiarowymi z urządzeń firmy BYK Gardner. Współpracuje z połyskomierzami micro-gloss, spektrofotometrami spectro2guide i BYK mac i, strukturomierzami z rodziny wave-scan, miernikiem chmurzenia cloud-runner oraz hazymetrem haze-gard i.

Producent:BYK-Gardner GmbH

Oprogramowanie smart-chart stworzone zostało w trzech opcjach tożsamych z zastosowaniami:

  • Smart-lab do analizy danych online w laboratorium;
  • Smart-process do analizy danych w procesie oraz jego optymalizacji
  • Smart-inline do analizy danych w produkcjach seryjnych.

Rutynowa kontrola procesu wymaga systematycznego planowania i wydajnej obsługi dużych zbiorów danych. Nowoczesne i intuicyjne oprogramowanie smart-chart BYK-Gardner łączy w jednym wszystkie najważniejsze dane dotyczące sterowania i zarządzania jakością oraz analizy danych procesowych:

  • Moduł SPC (statictical process control) do statystycznej analizy procesu;
  • Bogaty wybór wizualizacji wyników analiz;
  • Automatyczne wyliczanie parametrów.