Pomiar parametrów wizualnych opakowań kosmetycznych

Opakowania kosmetyków muszą odznaczać się ekskluzywnym wyglądem oraz wysoką jakością. Aby to zagwarantować, fabrykę powinny opuszczać tylko te partie, które mają jednolity, spełniający rygorystyczne kryteria wygląd. Kolor, połysk i efekt metaliczny to główne parametry wywołujące wrażenie w odbiorze wizualnym opakowania. Aby móc obiektywnie porównywać elementy pod względem powyższych parametrów, opracowano i wdrożono do pracy w przemyśle przyrządy pomiarowe: połyskomierze oraz spektrofotometry do pomiaru barwy. Światowym liderem w konstrukcji urządzeń odznaczających się najwyższą dokładnością pomiarową jest niemiecka firma BYK-Gardner, której urządzenia zostaną zaprezentowane w poniższym artykule.

Pomiar połysku

Połysk stanowi istotną cechę wyglądu każdego produktu. Jak dotąd opracowano 3 podstawowe zakresy połysku (mat, średni połysk i wysoki połysk) i w zależności od aplikacji kontroluje się parametr w tych zakresach pod kątami 20/60/85º. Ważnym aspektem jest dobór odpowiednej geometrii pomiarowej do zadanej aplikacji. Przykładowo, opakowania matowe należy mierzyć przy zastosowaniu geometrii 85º, gdyż taki pomiar będzie najbardziej precyzyjny. Natomiast elementy odznaczające się wysokim połyskiem należy mierzyć przy kącie 20º. Z uwagi na różnorodność wykończenia produktów, na rynku dostępne są połyskomierze umożliwiające pomiar dla wszystkich trzech kątów pomiarowych, czego przykładem jest urządzenie micro-TRI-gloss do pomiaru pełnego zakresu połysku pod kątami 20/60/85º.

 

Pomiar barwy i połysku

Przechodząc do omówienia urządzeń do pomiaru barwy należy zacząć od faktu, iż połysk wpływa znacząco na postrzeganie koloru – elementy wykończone matowo wydają się jaśniejsze od tych o wysokim połysku. Z tego względu najbardziej odpowiednim podejściem jest jednoczesna kontrola połysku oraz barwy. Ten schemat został zastosowany w spektrofotometrach firmy BYK-Gardner, przenośnym – spectro2guide oraz stacjonarnym –color2view, w których wbudowano połyskomierz do pomiaru w geometrii 60°, 20° oraz fluorymetr. Taka kombinacja zapewnia holistyczny pomiar wszystkich składowych wpływających na wygląd produktu.

Wyzwania w pomiarze opakowań

Istnieje wiele sposobów przygotowania próbek opakowań do pomiarów. Najłatwiej jest w przypadku opakowania, które jest płaskie i ma duży rozmiar umożliwiający dokładny wybór punktu pomiarowego. Opakowania z płaskimi i odpowiednio dobranymi obszarami pomiarowymi, które idealnie pasują do apertury instrumentu, można zmierzyć przystawiając przyrząd bezpośrednio do opakowania. W przypadku opakowań giętkich z tworzyw sztucznych (przykładowo plastikowa butelka szamponu) jedną z możliwości jest przecięcie próbki i ułożenie jej płasko. W ten sposób próbka jest przekształcana z kształtu 3D w kształt 2D, co umożliwia dokonanie pomiarów poprzez bezpośredni kontakt z aperturą instrumentu. Jednakże takie działanie wymaga dodatkowego nakładu czasu na przygotowanie próbki do badania. Kolejnym z wyzwań jest pomiar opakowań o kształcie cylindrycznym. Dosyć trudno jest osiągnąć powtarzalne pozycjonowanie instrumentu podczas pomiaru zakrzywionych próbek, co jest warunkiem niezbędnym do uzyskania wiarygodnych wyników.

Mając na uwadze powyższe, firma BYK-Gardner opracowała szereg akcesoriów ułatwiających pomiary opakowań kosmetycznych. Jednym z nich jest statyw pomiarowy z uchwytem na próbki cylindryczne. Statyw skonstruowany został na wzór szuflady, aby zapobiec wpływowi światła zewnętrznego na wyniki pomiarów. Konfigurowalne wkładki wewnątrz szuflady utrzymują próbkę (opakowanie) wewnątrz statywu i tak też odbywa się pomiar. Dodatkową korzyścią zastosowania statywu jest bezpieczne pozycjonowanie, które umożliwia odczyty zawsze w tym samym miejscu oraz obejmuje cały obszar pomiarowy, co gwarantuje powtarzalne i odtwarzalne odczyty. Dzięki uniwersalności akcesoriów do pomiarów firmy BYK-Gardner istnieje możliwość skonfigurowania zestawu statywu, aby mierzyć także szminki i lakier do paznokci na tipsach.

Statyw opracowany został w celu pomiaru połysku za pomocą urządzenia micro-TRI-gloss, barwy za pomocą jednokątowego spektrofotometru spectro2guide oraz wielokątowego pomiaru barwy z efektem specjalnym za pomocą urządzenia BYK-mac i.

 

Autoryzowanym dystrybutorem opisanych w artykule urządzeń oraz innych przyrządów pomiarowych marki BYK-Gardner jest firma PTH Eurotom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.