Premier ColorLab+ – oprogramowanie do recepturowania farb

Oprogramowanie do kontroli jakości, korekty wsadu i recepturowania producenta Premier Colorscan.

Producent:Premier Colorscan
Zdjęcia

Oprogramowanie pozwala na:

– Generowanie receptur dla indywidualnych barw klienta

– Sortowanie receptur np. według deltaE, metameryzmu, kosztu wykonania

– Analiza różnicy barw receptury

– Wykresy wartości różnicy barw

– Utylizacja odpadów: produkt końcowy zapamiętywany jest w bazie jako nowy kolorant; kolor ten używany jest dalej w procesie recepturowania i korekty wsadu.

PROGRAM RECEPTUROWANIA BARW

 • Konstruowanie i recepturowanie nowych kolorów przy użyciu własnych kolorantów, na indywidualnych podłożach jak papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, skóra itd. wraz z analizą barwy i kosztów.
 • Alternatywne receptury dla tego samego efektu barwnego
 • Przewidywanie i sterowanie siłą krycia materiału barwnego
 • Optymalizacja istniejących receptur tzn. ewentualna redukcja zbędnego wsadu barwnego bez utraty siły
  krycia produktu końcowego.
 • Redukcja palety kolorantów przez lepsze wykorzystanie mniejszej liczby barw wyjściowych przy
 • jednoczesnym powiększeniu palety produktów końcowych.
 • Eliminacja receptur metamerycznych z natury
 • Recepturowanie ekonomiczne tzn. zastępowanie droższych kolorantów tańszymi odpowiednikami.
 • Testowanie nowych surowców barwnych w istniejących recepturach i budowa nowych kolorów.
 • Sortowanie receptur według kosztu i metameryzmu.
 • Wyznaczanie tolerancji barw przez Użytkownika.
 • Wydruk krzywej koloru (Reflectance) dla każdej receptury.
 • Tryb „Formula-on Screen” (receptura na ekranie).
 • Funkcja „Intelligent Match”.