Rejestrator czasu schnięcia

W naszej ofercie znalazł się rejestrator czasu schnięcia umożliwiający rozróżnianie faz pośrednich w tych procesach. Należy pamiętać, że aby pomiar dawał jednoznaczne wyniki, musi być przeprowadzany w kontrolowanych, powtarzalnych warunkach.

Producent:BYK-Gardner GmbH

Firma BYK-Gardner oferuje uniwersalny przyrząd do rejestrowania czasu schnięcia i utwardzania, umożliwiający rozróżnianie faz pośrednich w tych procesach. Przyrząd gwarantuje wysoką skuteczność i powtarzalność wyników.

  • automatyczna kontrola 6 powłok jednocześnie
  • do wyboru trzy stałe prędkości rysików, odpowiadające 6 – 12 – 24 godzinom, spełniające wymagania niemal 100 % zastosowań.

Metoda badania:

  • pokryć panele szklane materiałem badanym, posługując się odpowiednim aplikatorem (np. nr kat. 2720 i 2723 – zamawiane oddzielnie);
  • proces schnięcia rozpoczyna się od tego momentu. Jeżeli testuje się więcej próbek w rożnym czasie, należy zanotować moment rozpoczęcia próby a czas trwania odpowiednio dodać;
  • ustawić mostek narzędziowy w pozycji początkowej i ułożyć szklane płytki na płycie przyrządu;
  • ustawić igły na szklanych płytkach i wybrać żądaną prędkość;
  • włączyć urządzenie – po zakończeniu testu przyrząd automatycznie się wyłączy;
  • wynik ocenić wizualnie.