Systemy do rejestracji temperatury w piecach do 400°

Rejestracja profili temperatury za pomocą systemów rejestracji temperatury umożliwia łatwe nadzorowanie rzeczywistej temperatury produktów w trakcie przesuwania ich przez piec. Tym samym można natychmiast wykryć występujące problemy. Ponadto można również zapewnić optymalną wydajność pieca oszczędzając w ten sposób energię i zwiększając wydajność.

Producent:FLUKE

Oferujemy 4 systemy do rejestracji temperatury w procesach do 400 °C. Urządzenia umożliwiają nadzorowanie rzeczywistej temperatury produktów w trakcie procesu wygrzewania w piecu. W skład standardowego zestawu wchodzi urządzenie rejestrujące (4- , 6- , 12- , 24-kanałowe – w zależności od potrzeb), współpracujące z termoparami/sondami o różnym sposobie mocowania. Zestaw jest oferowany jest z kilkoma wariantami barier ochronnych umożliwiających kontrolę temperatury w różnych zakresach. Ostatnim elementem jest dołączone oprogramowane pozwalające na weryfikację poprawności procesu wygrzewania według wytycznych producenta farby oraz dostawcy pieca, a także na zestawienie kilku wykresów ilustrujących profile temperatury i  porównanie każdej z sond z osobna oraz ocenę zmian procesu w czasie.

Oferujemy systemy do rejestracji temperatury dwóch czołowych producentów: Fluke Process Instruments oraz BYK Gardner.

Poniżej przedstawione zostały specyfikacje techniczne wszystkich rozwiązań: