Systemy do rejestracji temperatury w piecach do 400°

Stosowanie rejestratorów temperatury umożliwia łatwe nadzorowanie rzeczywistych parametrów procesu. Jednocześnie pozwala szybko wykryć ewentualne problemy lub odstępstwa od procesu. Zapewnia to optymalną wydajność pieca i oszczędność energii.

 

Producent:BYK-Gardner GmbH

Oferujemy systemy do rejestracji temperatury w procesach do 400 °C firmy BYK-Gardner.

Urządzenia umożliwiają nadzorowanie rzeczywistej temperatury produktów w trakcie procesu wygrzewania w piecu.

W skład standardowego zestawu wchodzi urządzenie rejestrujące 6- lub 12-kanałowe (w zależności od potrzeb) współpracujące z termoparami/sondami o różnym sposobie mocowania.

Zestaw oferowany jest z dwoma wariantami barier ochronnych, umożliwiających kontrolę temperatury w różnych zakresach.

Ostatnim elementem jest dołączone oprogramowanie pozwalające na:

  • weryfikację poprawności procesu wygrzewania według wytycznych producenta farby oraz dostawcy pieca
  • zestawienie kilku wykresów ilustrujących profile temperatury i  porównanie każdej z sond z osobna
  • ocenę zmian procesu w czasie.

Specyfikacje techniczne systemów rejestracji temperatury firmy BYK Gardner znajdują się po prawej stronie (czerwona zakładka PLIKI i ZDJĘCIA).