Systemy do rejestracji temperatury w piecach powyżej 400°

Monitorowanie pracy pieca jest kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia pożądanej jakości produktu. Oferowane przez firmę Eurotom rejestratory wyposażone są w pamięć do 130 000 odczytów, najwyższą dokładność, pomiary do 1370 °C, programowalne tryby uruchomienia, wybór baterii oraz do 20 kanałów pomiarowych. W połączeniu z solidna bariera termiczna daje to kompletny system, który efektywnie pracuje nawet przy najwyższych temperaturach wymaganych przy niektórych aplikacjach.

Producent:FLUKE

Poniżej prezentacja oferowanych przez firmę Eurotom rejestratorów temperatury wraz z aplikacjami, do których zostały stworzone.

Profilowanie temperatur w piecach powyżej 400°

System Oven Tracker złożony jest z rejestratora DP5, przystosowanej do procesu bariery termicznej i termopar oraz oprogramowania do analizy danych, działający zgodnie z ISO 9000.

Aplikacje: przemysł samochodowy, produkcja opakowań metalowych.

Profilowanie temperatur w wysokotemperaturowej obróbce cieplnej

Aby dokładnie spełnić wymagania procesu, system Furnace Tracker jest kompletowany z szerokiej oferty rejestratorów, barier termicznych oraz termopar. Do kompletu dołączany jest program Insight do analizy i przechowywania danych. W połączeniu z telemetrią radiową TM21 daje to kompletny system do pracy w piecu.

Aplikacje: Obróbka aluminium, produkcja stali i szkła, odlewnictwo, przemysł samolotowy i procesy ciśnieniowe w autoklawach.

Profilowanie temperatur w procesach wypalania ceramiki

System Datapaq Kiln Tracker, złożony z oprogramowania Insight, rejestratora TP3, ochronnej bariery termicznej oraz termopar, pozwala na uzyskanie maksymalnej wiedzy na temat procesu, zmaksymalizowanie wydajności pieca, a przez to zysków, jednocześnie zmniejszając udział odrzutów.

Aplikacje: płytki ceramiczne podłogowe i ścienne, armatura, dachówki, cegły, pustaki i inne

Poniżej specyfikacje techniczne poszczególnych rozwiązań: