EUROTOM na konferencji Chemia i Motoryzacja 2018

Tegoroczna konferencja zrzeszająca producentów i dostawców branży motoryzacyjnej Chemia i Motoryzacja odbyła się w dniach 2 i 3 października we Wrocławiu. Firma Eurotom jako wieloletni partner oraz wykładowca tej konferencji zaprezentowała prelekcję pod tytułem: „NAJNOWSZE PARAMETRY OCENY STRUKTURY POWŁOK LAKIEROWYCH ORAZ POMIARÓW BARWY I EFEKTU METALICZNEGO, W TYM EFEKTÓW SKRZENIA I CHMURZENIA”. Wykład poświęcony był nowym rozwiązaniom dotyczącym aparatury pomiarowej parametrów takich jak: barwa, efekt metaliczny czy struktura powłoki. Dodatkowo zaprezentowano podsumowanie najnowszych technik pomiarowych oraz parametryzacji parametrów wizualnych powłok lakierowych.

Spectro2guide nowa era w pomiarach barwy.

Nowa generacja spektrofotometrów firmy BYK Gardner Spectro2guide rozpoczyna nową erę w pomiarze barwy. Jest to jedyne urządzenie na rynku łączące funkcje spektrofotometru, połyskomierza oraz fluorymetru. Spectro2guide pozwala ocenić obecny wygląd produktu za pomocą pomiaru barwy i połysku oraz określić jego stabilność względem czasu. Ocena ta jest możliwa dzięki pomiarowi emisji fluorescencji w materiale oraz oszacowaniu zmiany barwy po jej wygaśnięciu.
Za pomocą urządzenia spectro2guide możemy określić czy nasze produkty są narażone na blaknięcie oraz inne zmiany barwy następujące w czasie, spowodowane fluorescencją!!!

EUROTOM na targach SURFEX 2018

W dniach 5-8 czerwca 2018 r., w Poznaniu odbyły się Targi ITM Polska Innowacje Technologie Maszyny – Salon Technologii Obróbki Powierzchni Surfex. Firma Eurotom była wystawcą na tym evencie oraz prelegentem podczas wykładów  realizowanych w ramach Poligonu Umiejętności, współorganizowanego przez czasopismo „Lakiernictwo Przemysłowe”. Zaprezentowany wykład pod tytułem: „Oprzyrządowanie pomiarowe w erze przemysłu 4.0” skupiał tematy związane z rozwiązaniami pomiarowymi opartymi na automatyzacji i konstrukcjach robotycznych. Podczas targów zaprezentowano urządzenia pomiarowe dostępne w ofercie firmy oraz przeprowadzono wiele ciekawych rozmów i spotkań z użytkownikami tych urządzeń.

EUROTOM na Sympozjum Lakierowanie Proszkowe, Ciekłe i Cynkowanie 2018 organizowane przez firmę WAGNER

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r., w Rawie Mazowieckiej odbyło się kolejne, już 16 Sympozjum Lakierowanie Proszkowe, Ciekłe i Cynkowanie 2018 organizowane przez firmę WAGNER. Firma Eurotom, jak co roku była wystawcą oraz prelegentem podczas wykładów  realizowanych w ramach Sympozjum. Zaprezentowano wykład pod tytułem: „Nowości w oprzyrządowaniu do kontroli jakości powłok”. Prelekcja dotyczyła oprzyrządowania dostępnego w ofercie firmy oraz nowości dostępnych na rynku aparatury pomiarowej. Podczas części wystawowej zaprezentowano urządzenia pomiarowe dostępne w ofercie firmy oraz dostępne oprogramowania do analizy danych pomiarowych.

123456