Udar / Tłoczność / Gięcie

Do oceny odporności powłoki na pękanie lub odłączenie od podłoża w wyniku deformacji używa się 3 testów:

Test gięcia – zginanie polakierowanej metalowej płytki na kształtce pozwala ocenić przyleganie do podłoża warstwy malarskiej.
Test udarności (test opadającej masy) – międzynarodowe ustalenia opisują metody oceniania odporności powłoki na pękanie czy ścieranie pod wpływem uderzenia spowodowanego opadającym obciążnikiem.

Test tłoczności – poprzez określenie deformacji lub rozciągnięcia warstwy, test wciskania dostarcza nam informacji na temat przyczepności powłoki. Testowi można poddawać zarówno powłoki jednowarstwowe, jak i wielowarstwowe.

Testery elastyczności metodą udarową

Tester ten stosowany jest do badania powłok lakierowych na podłożach metalowych

Elektrohydrauliczny tester tłoczności

Tester do określania elongacji (wydłużania) i deformacji systemów jedno i wielowarstwowych na  podłożach metalowych.

Mechaniczny tester tłoczności- byko-cup M

Urządzenie zaprojektowane do testowania wydłużenia i deformacji lakierów oraz powłok ochronnych na podłożach metalowych

Testery elastyczności metodą gięcia na trzpieniach

Przyrządy do testów gięcia na trzpieniu cylindrycznym oraz stożkowym.