Przezroczystość / Transparentność

Wizualną przejrzystość opisują dwa zjawiska: zamglenie i klarowność. Pomiaru przezroczystości/transparentności jest kluczowy dla produktów przemysłu szklanego, tworzyw sztucznych, folii i opakowań. Miernik haze-gard i pozwala na pomiar wszystkich parametrów opisujących transparentność produktu.

Przezroczystość, zamglenie, haze

Podstawy teoretyczne i zasady pomiaru parametrów opisujących zjawisko transparentności.

haze-gard i

Przyrząd do pomiaru zamglenia, przezroczystości, ostrości. Miernik haze-gard i haze mierzy wszystkie parametry przezroczystości w jednym urządzeniu: całkowitą transmisję, zamglenie i klarowność. Pozwalający na pomiar zgodnie z normami ASTM oraz ISO.

Oprogramowanie smart-chart

Smart-chart jest uniwersalnym oprogramowaniem do pracy z danymi pomiarowymi z urządzeń firmy BYK Gardner. Współpracuje z połyskomierzami micro-gloss, spektrofotometrami spectro2guide i BYK mac i, strukturomierzami z rodziny wave-scan, miernikiem chmurzenia cloud-runner oraz hazymetrem haze-gard i.