Ziarnistość

Po odpowiednio przeprowadzonym procesie dyspergowania (rozdrobnienia cząsteczek produktu w materiale) należy poddać materiał lakierowy badaniu ziarnistości.  Stopień zdyspergowania ma znaczący wpływ na własności fizyczne a także wizualne powłoki. Grindometry służą do oznaczania ziarnistości w dyspergowanym materiale.

Grindometry do pomiaru ziarnistości

W toku dyspergowania cząsteczki materiału malarskiego rozcierane są na jeszcze mniejsze. Stopień zdyspergowania ma znaczący wpływ na własności fizyczne a także wizualne powłoki malarskiej. Grindometry służą do oznaczania ziarnistości a także dużych cząstek lub aglomeratów w dyspergowanym materiale.