Testy przyspieszonego starzenia

Na całym świecie materiały używane do produkcji różnych wyrobów wystawione są na działanie naturalnych lub przemysłowych czynników powodujących starzenie. Laboratoryjne testy przyspieszonego starzenia stosowane są szeroko w celu doboru i selekcji materiału, a także kontroli procesów zachodzących w strukturze materiału. Do tego typu testów stosuje się komory imitujące warunki środowiskowe. Firma Eurotom oferuje serię komór solarbox.

Solarbox 1500/3000

Komora do testów przyspieszonego starzenia w świetle UV

Komora UV BOX do testów przyspieszonego starzenia

UV BOX symuluje działanie promieni słonecznych z promieniami ultrafioletowymi za pomocą lamp UV, odtwarza rosę i deszcz za pomocą kondensacji wilgoci i rozpylonej wody.