Testy korozyjne

Na całym świecie materiały używane do produkcji różnych wyrobów wystawione są na działanie naturalnych lub przemysłowych czynników powodujących korozję. Czynniki te to m.in. mgła solna, wilgoć, dymy, smog czy też spaliny samochodowe. Laboratoryjne testy korozyjne stosowane są szeroko w celu doboru i selekcji materiału, a także kontroli procesów zachodzących w strukturze materiału. Do tego typu testów stosuje się komory imitujące warunki środowiskowe.

Corrosionbox 400/ Corrosionbox H

Komora do testów korozyjnych do testów w mgle solnej, kondensacji oraz cyklicznych testów korozyjnych. Dostępna w wersji poziomej (H) lub pionowej (400).