Grubość

Jednym z najważniejszych parametrów powłoki jest grubość warstwy. Błędne jej oszacowanie skutkuje stratą czasu, materiału i środków. Jeśli warstwa jest za cienka, to jej siła krycia oraz zdolności ochronne są niewystarczające, co wymaga kolejnego pokrycia powierzchni. Natomiast, jeśli nałożona warstwa okazuje się zbyt gruba, skutkuje to pękaniem, łuszczeniem powłoki oraz długim czasem schnięcia. W zależności od stosowanej metodyki i aplikacji firma Eurotom oferuje bogaty wybór urządzeń do pomiaru grubości.

Jak mierzyć grubość warstwy

Teoria pomiaru grubości warstwy oraz metodyka w zależności od aplikacji.

Grzebienie pomiarowe warstwy mokrej

Grzebienie do pomiar grubości warstwy przed utwardzeniem.

Grubościomierz byko-test 9500

Grubościomierz do pomiaru na podłożu Fe i nFe – z opcją sondy na kablu

byko-cut Universal

Uniwersalne urządzenie do zniszczeniowego pomiaru grubości powłoki

DPM 300 Cyfrowy Mikroskop Kieszonkowy

Mikroskop do jakościowej oceny powłok

Grubościomierz Byko test DPM

Grubościomierz do pomiaru na podłożu Fe i NFe z pomiarem punktu rosy.

grubościomierz byko test

Grubościomierz byko test LITE

Grubościomierz do pomiaru na podłożu Fe i NFe

Folie wzorcowe

Certyfikowane folie wzorcowe do kalibracji grubościomierzy