Piknometry do pomiaru gęstości

Do pomiaru gęstości materiału ciekłego służą piknometry. Są to proste sprzęty wykonane ze stali nierdzewnej, odpowiadające normom ASTM bądź ISO.

Producent:BYK-Gardner GmbH
zdjęcia i pliki do pobrania:

Piknometry firmy BYK-Gardner to cylindryczne kubki o dużym otworze, łatwe do napełniania, opróżniania oraz czyszczenia. Do badania według:
BS 3900 A 19, DIN 53217, ISO 2811.

Piknometry wg ASTM

W Ameryce Północnej przemysł związany z powłokami posługuje się pojęciem „masa na 1 galon” (weight per gallon, wpg). Objętość kubka o wielkości „wpg” wyrażona jest jako wartość masy wody w gramach równoważna, lub dziesięciokrotnie większa, wartości masy wody w funtach jaką mieści jeden galon w określonej temperaturze. Jeden galon US wody waży 8.32 funtów, natomiast standardowy galon US mieści dziesięciokrotną wartość masy wody w objętości 83.2 ml. Podczas pomiaru, zarówno próbka, jak i sam kubek musi znajdować się w tej samej temperaturze (zazwyczaj 25°C lub 77°F).

Piknometry wg ISO

Piknometry wykonane są ze stali szlachetnej i zwymiarowane w systemie metrycznym. Ich objętość definiuje pewna ilość cieczy. Firma BYK-Gardner oferuje dwa modele standardowe ISO: o pojemności 50 ml oraz 100 ml. Gwarantowana tolerancja wynosi 0,1 %. Badanie tolerancji przeprowadza się zgodnie z normą ISO w temperaturze 23 ºC ± 2 ºC.

BYK-Gardner oferuje 5 rodzajów piknometrów:

  • – Standardowy piknometr US o objętości 83.2 ml
  • – Piknometr typu Midget o objętości 8.32 ml, pozwala na bezpośrednie określanie gęstości w lbs/gal, bez konieczności dzielenia przez 10
  • – Standardowy piknometr ISO o objętości 50 i 100 ml
  • – piknometr w systemie brytyjskim o objętości 100 ml

Piknometry ISO są dostarczane z certyfikatem. Certyfikat ten poświadcza zgodność wymiarów piknometru ze specyfikacją normy ISO.