Pomiar zamglenia haze w świetle odbitym

Teoria pomiaru zamglenia w świetle odbitym

Pliki i zdjęcia

Woal wysokiego połysku/zamglenie

Powierzchnie wysokiej jakości (klasy A) charakteryzują się lśniącym, eleganckim wyglądem.  Mikrostruktury, powstałe np. na skutek niedostatecznego zdyspergowania materiału, mogą powodować wrażenie zamglenia. Efekt ten określa się jako woal wysokiego połysku lub wprost jako zamglenie. Wysoko połyskliwa powierzchnia o mikroskopijnej fakturze często wykazuje słabą otoczkę rozproszonego światła, towarzyszącą głównej wiązce. Wiązka ta będzie odbijana zgodnie z zasadą równości kątów padania i odbicia, wykazując dobre własności odwzorowania geometrycznego; zamglenie zwykle towarzyszy tej wiązce.

Obiektywny pomiar powierzchni o wysokim połysku: połysk i zamglenie

Zjawisko zamglenia występuje tylko na powierzchniach o wysokim połysku, do jego pomiaru należy więc użyć połyskomierza o geometrii 20°. Apertura, czyli otwór wynosi 1,8°. Dwa dodatkowe czujniki obok detektora połysku mierzą intensywność światła rozproszonego zamglenia. W ten sposób jeden pomiar obejmuje odbicie kierunkowe (połysk) oraz rozproszone (zamglenie). By lepiej oddać wrażenie optyczne zamglenia, zastosowano skalę logarytmiczną – im mniejsza jest wartość zamglenia, tym lepsza jakość powierzchni.

Analiza powierzchni o wysokim połysku: połysk i zamglenie

Zamglenie powodowane jest często specyficznymi parametrami procesu produkcyjnego, jak na przykład:

  • pigment i stopień zdyspergowania
  • środki wiążące i dodatki
  • technika aplikacji i obróbki