Spectro2profiler – pomiar barwy, połysku, odbicia 2D i struktury 3D powierzchni

Spectro2profiler  to przenośny spektrofotometr do pomiaru barwy, połysku, odbicia światła 2D i profilu struktury 3D na różnych powierzchniach.

 

Nasza percepcja wizualna obejmuje kolor, połysk i topografię powierzchni jednocześnie.
Przykładowo próbki powłok proszkowych mogą mieć ten sam kolor, ale różne tekstury co znacząco wpływa na ogólny odbiór całej powierzchni (próbki dla naszych oczu wydają się mieć różne wybarwienie). To samo dotyczy powierzchni skóropodobnych. Na przykład próbki elementów wnętrza samochodu o tej samej barwie wykazują różną ziarnistość. To wykończenie powierzchni tak samo wpływa na postrzeganie wykończenia (próbki wydają się mieć różny kolor).

Wniosek: nie wystarczy pomiar samego koloru – należy mierzyć kolor oraz strukturę próbki, aby móc porównać ją ze wzorcem. Spectro2profiler umożliwia obiektywną ocenę takich wykończeń poprzez połączenie różnych technik pomiarowych w jednym urządzeniu:

• pomiar koloru
• pomiar połysku
• pomiar odbicia 2D
• pomiar topografii 3D.

 

Producent:BYK-Gardner GmbH

 

Spectro2profiler to przenośny spektrofotometr, który mierzy kolor, połysk, odbicie 2D i strukturę 3D powierzchni. Obsługiwany jest on za pomocą przycisku Operate i wyświetlacza dotykowego. Przycisk Operate służy do włączania urządzenia i wyzwalania pomiaru. Ekran dotykowy służy do bezpośredniego wybierania ikon i funkcji.
W celu odczytu lub zapisu danych urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
USB lub WiFi.

Pomiar koloru
Spectro2profiler wykorzystuje geometrię 45/0 z 6 źródłami światła. Geometria 45/0 daje wyniki zbliżone do naszego wrażenia wizualnego (wyklucza składową zwierciadlaną). Rozmiar apertury pomiarowej jest tu większy niż w konwencjonalnych urządzeniach do pomiaru koloru. Daje to lepsze statystycznie wartości dla większych elementów.

Pomiar połysku
Spectro2profiler wykorzystuje klasyczny pomiar połysku 60° – zgodnie z międzynarodowymi standardami. W ten sposób wyniki można porównywać z danymi uzyskanymi z wcześniejszych pomiarów.
Ten pomiar jest koniecznym standardem ze względu na większość obowiązujących już specyfikacji np. na części wewnętrzne pojazdów.

Pomiar odbicia 2D
W przyrządzie spectro2profiler zastosowano innowacyjne rozwiązanie: pomiar odbicia światła odbywa się przy pomocy kamery 2D w kierunku padania wiązki. Zastosowano w tym celu zwierciadło półprzepuszczalne, kierujące
wiązkę światła ze źródła prostopadle na powierzchnię próbki. Promień światła odbitego trafia przez zwierciadło wprost do kamery.
Układ ten daje bezcieniowe oświetlenie a wyniki nie zależą od kierunku ustawienia przyrządu na próbce. Dodatkowo obraz z kamery dostarcza dane 2D umożliwiające analizę przestrzenną odbicia.

Pomiar topografii 3D
W przyrządzie spectro2profiler zastosowano czteroźródłową technikę stereowizyjną pomiaru. Układ dokonuje wielokrotnych ekspozycji obszaru próbki w zdefiniowanej sekwencji różnych kątów oświetlenia.
Analiza obrazowa uzyskanych w ten sposób danych pozwala na detekcję i rejestrację krzywizn powierzchni. Na tej podstawie algorytm modeluje i odtwarza topografię powierzchni próbki.

Wymiary próbki do poszczególnych pomiarów:

Pomiar koloru 45/0: średnica powierzchni = 25 mm
Pomiar połysku zwierciadlanego 60°: powierzchnia = 15 mm x 25 mm
Pomiar odbicia 2D: powierzchnia = 15 mm x 15 mm
Pomiar topografii 3D: powierzchnia = 15 mm x 15 mm