Tester odporności warstwy na zarysowanie oraz przyczepności powłoki

Urządzenie do badania odporności warstwy na zarysowanie oraz przyczepności powłoki

Producent:BYK-Gardner GmbH

Tester odporności warstwy na zarysowanie

Używane do określania odporności warstwy na zarysowanie oraz odporności na niszczenie.

  • Zróżnicowanie stopnia przyczepności powłok i powierzchni do podłoża
  • Dostarcza danych porównawczych dla kilku różnych powłok

Urządzenie składa się z obracanej belki, uchwytu na rylec umieszczonego pod kątem 45° do poziomu, uchwytu na ciężarki podtrzymującego wagę testową na jednym końcu belki. Po drugiej stronie belki znajduje się przeciwwaga. Mechanizm pozwala na unoszenie i opuszczenie uchwytu, a płytka testowa umieszczona na łożysku kulkowym porusza próbkę nad którą umieszczony jest rylec.

Test przyczepności

Rylec użyty do tego testu to drut o średnicy 1.6 mm, zgięty w pętlę. Razem z testerem dostarczony jest zestaw 12 miedzianych ciężarków wraz ze statywem. W teście przyczepności, obciążenie jakie można zaaplikować mieści się w przedziale od 0.5 do 10 kg.

Test zarysowania

Poprzez poruszanie wolnej krawędzi płytki testowej pod obciążoną igłą określa się minimalny ładunek potrzebny do zarysowania warstwy aż do podłoża. W teście tym obciążenie jakie można zadać zawiera się w przedziale od 10 g do 12 kg.