Grindometry do pomiaru ziarnistości

W toku dyspergowania cząsteczki materiału malarskiego rozcierane są na jeszcze mniejsze. Stopień zdyspergowania ma znaczący wpływ na własności fizyczne a także wizualne powłoki malarskiej. Grindometry służą do oznaczania ziarnistości a także dużych cząstek lub aglomeratów w dyspergowanym materiale.

zdjęcia i pliki do pobrania:

Grindometry znajdują zastosowanie w kontroli jakości produkcji, przy magazynowaniu a także badaniu dyspergatów w laboratoriach przemysłu farb i lakierów, pigmentów, farb drukarskich, papieru, ceramiki, farmaceutycznego, środków spożywczych i wielu innych.

Do badania według:
ASTM D 333 D 1210 D 1316, DIN EN ISO 1524, FTMS 141a Metoda 4411.1

Grindometr stanowi w istocie stalowy blok, w którym wyfrezowane są w wysoce precyzyjny sposób dwie rynny w kształcie klinów. Rynny te wykazują maksymalną głębokość na jednym końcu przyrządu, na drugim zaś spłycone są do zera. Ich aktualną głębokość wskazuje skala wygrawerowana na boku przyrządu. Stopień zdyspergowania podaje się w mikrometrach i wartościach Hegmana. Skala Hegmana sięga od 0 do wartości 8, przy czym mniejsze cząstki oznaczane są wyższą liczbą:

0 Hegmanów = 100 m m wielkości ziarna

4 Hegmany = 50 m m wielkości ziarna

8 Hegmanów = 0 m m wielkości ziarna