Kabina świetlna do wizualnej oceny barwy z efektem metalicznym

Wygląd powłoki z efektem specjalnym, np. lakieru typu metalic lub perła, zależy od kąta obserwacji oraz warunków oświetlenia. Kabina byko-spectra effect pozwala na kontrolę obu tych parametrów, aby zapewnić obiektywną ocenę koloru powłoki. Taka kontrola redukuje liczbę braków i umożliwia profesjonalny nadzór jakości.

Producent:BYK-Gardner GmbH

Byko-spectra effect służy do standaryzowanej oceny barwy przy obserwacji pod różnymi kątami oraz charakteryzacji płatków metalicznych zawartych w powłoce w różnych warunkach oświetlenia. Kabina byko-spectra effect umożliwia:

  • porównanie standardu/wzorca oraz próbki w oświetleniu bezpośrednim w ciemni
  • ocenę koloru dla światła dziennego pod 6 zdefiniowanymi kątami obserwacji
  • regulowane stanowisko pomiarowe umożliwia prezentowanie próbki pod kątami: -15º/15º/25º/45º/75º/110º; nadążny system oświetlenia zapewnia doskonałą zgodność z pomiarami uzyskiwanymi przez wielokątowe spektrofotometry barwy
  • ocenę skrzenia pod kątem 15º, 45º oraz 75º przy oświetleniu bezpośrednim. Trzy oddzielne zespoły diod typu LED symulują kierunkowe oświetlenie słoneczne; ten typ iluminatora LED objęty jest 10-letnią gwarancją
  • szybką i wiarygodną ocenę koloru i efektu, między innymi przez eliminację czasu rozgrzewania czy startu lampy
  • powiadamianie o konieczności wymiany lampy na podstawie wskazań zegara czasu pracy
  • regulowanie intensywności oświetlenia w zależności od jasności próbek.