Folie wzorcowe

Certyfikowane folie wzorcowe do kalibracji grubościomierzy

Producent:BYK-Gardner GmbH

Folie wzorcowe służą do kalibracji grubościomierzy na podłożach żelaznych lub nieżelaznych.

Mogą być również używane do kalibracji urządzeń na rzeczywistym podłożu testowym.

Dostępnych jest 12 różnych grubości.

Na każdej certyfikowanej folii znajduje się etykieta z wartością grubości folii wyrażoną w milsach/mikronach oraz numerem seryjnym.

Dokładność +/- 5% od wartości na etykiecie.

• Odniesienie do standardów NIST lub BAM
• Dla zapewnienia zgodności z normą ISO