Lakiernie

Testy przeprowadzane w lakierniach powinny odznaczać się łatwością w przeprowadzeniu oraz dokładnością. Znając potrzeby punktów lakierniczych oraz wytyczne stowarzyszenia Qualipol firma Eurotom zdefiniowała pełną ofertę urządzeń pomiarowych.

Tester adhezji metodą siatki nacięć

Testery przyczepności siatką nacięć

Przyrząd do testów przyczepności metodą siatki nacięć.

Kubki do pomiaru lepkości

Pomiar lepkości może odbywać się za pomocą kubków. W ofercie posiadamy kubki wypływowe (DIN ISO Ford), czerpalne i zanurzeniowe (Zahn).

Testery elastyczności metodą gięcia na trzpieniach

Przyrządy do testów gięcia na trzpieniu cylindrycznym oraz stożkowym.

Tester twardości wg Buchholz'a

Tester twardości Bucholz’a do powłok odkształcających się  plastycznie (pomiar zgodnie z DIN EN ISO 2815).

Ołówkowe testery twardości

Badanie twardości metodą Wolffa-Wilborna (według norm ISO) i metodą ołówkową (według normy ASTM).

Grzebienie pomiarowe warstwy mokrej

Grzebienie do pomiar grubości warstwy przed utwardzeniem.

Grubościomierz byko-test 9500

Grubościomierz do pomiaru na podłożu Fe i nFe – z opcją sondy na kablu

byko-cut Universal

Uniwersalne urządzenie do zniszczeniowego pomiaru grubości powłoki

połyskomierz microgloss

Micro-gloss 60

Uniwersalny połyskomierz do pomiarów produktów o średnim połysku

połyskomierz do pomiaru połysku i grubości warstwy

Micro-TRI-gloss µ

Urządzenie do pomiaru połysku i grubości warstwy.

Trzy geometrie pomiarowe w jednym przyrządzie 20°, 60°, 85°.

Karty testowe

Oferujemy najwyższej jakości karty testowe, zapewniające stałe wybarwienie oraz połysk. Karty typu byko-charts mają grubość ok. 0,35 mm i charakteryzują się wysoką stabilnością i odpornością na obciążenia mechaniczne.

Systemy do rejestracji temperatury w piecach do 400°

Stosowanie rejestratorów temperatury umożliwia łatwe nadzorowanie rzeczywistych parametrów procesu. Jednocześnie pozwala szybko wykryć ewentualne problemy lub odstępstwa od procesu. Zapewnia to optymalną wydajność pieca i oszczędność energii.

 

Grubościomierz Byko test DPM

Grubościomierz do pomiaru na podłożu Fe i NFe z pomiarem punktu rosy.

grubościomierz byko test

Grubościomierz byko test LITE

Grubościomierz do pomiaru na podłożu Fe i NFe

Folie wzorcowe

Certyfikowane folie wzorcowe do kalibracji grubościomierzy