Lakiernie

Testy przeprowadzane w lakierniach powinny odznaczać się łatwością w przeprowadzeniu oraz dokładnością. Znając potrzeby punktów lakierniczych oraz wytyczne stowarzyszenia Qualipol firma Eurotom zdefiniowała pełną ofertę urządzeń pomiarowych.

Testery przyczepności siatką nacięć

Przyrząd do testów przyczepności metodą siatki nacięć.

Kubki do pomiaru lepkości

Pomiar lepkości może odbywać się za pomocą kubków. W ofercie posiadamy kubki wypływowe (DIN ISO Ford), czerpalne i zanurzeniowe (Zahn).

Testery elastyczności metodą gięcia na trzpieniach

Przyrządy do testów gięcia na trzpieniu cylindrycznym oraz stożkowym.

Tester twardości wg Buchholz'a

Tester twardości Bucholz’a do powłok odkształcających się  plastycznie (pomiar zgodnie z DIN EN ISO 2815).

Ołówkowe testery twardości

Badanie twardości metodą Wolffa-Wilborna (według norm ISO) i metodą ołówkową (według normy ASTM).

Konduktometr LC2 do badania przewodności

Oporność specyficzną, określającą zdolność pracy natryskiem elektrostatycznym należy mierzyć w związku z bezpieczeństwem pracy w lakierni. Byk-Gardner skonstruował urządzenie do pomiaru przewodności BYK LC2 we współpracy z VDA (Stowarzyszenie Producentów Samochodów) zgodnie z wytycznymi VDA.

Grzebienie pomiarowe warstwy mokrej

Grzebienie do pomiar grubości warstwy przed utwardzeniem.

Grubościomierz byko-test 8500

Grubościomierz do pomiaru na podłożu Fe i NFe – z opcją sondy na kablu

byko-cut Universal

Uniwersalne urządzenie do zniszczeniowego pomiaru grubości powłoki

Micro-gloss 60

Uniwersalny połyskomierz do pomiarów produktów o średnim połysku

Micro-TRI-gloss µ

Urządzenie do pomiaru połysku i grubości warstwy.

Trzy geometrie pomiarowe w jednym przyrządzie 20°, 60°, 85°.

Karty testowe

Oferujemy najwyższej jakości karty testowe, zapewniające stałe wybarwienie oraz połysk. Karty typu byko-charts mają grubość ok. 0,35 mm i charakteryzują się wysoką stabilnością i odpornością na obciążenia mechaniczne.

Systemy do rejestracji temperatury w piecach do 400°

Rejestracja profili temperatury za pomocą systemów rejestracji temperatury umożliwia łatwe nadzorowanie rzeczywistej temperatury produktów w trakcie przesuwania ich przez piec. Tym samym można natychmiast wykryć występujące problemy. Ponadto można również zapewnić optymalną wydajność pieca oszczędzając w ten sposób energię i zwiększając wydajność.

Grubościomierz Byko test DPM

Grubościomierz do pomiaru na podłożu Fe i NFe z pomiarem punktu rosy.

Grubościomierz byko test LITE

Grubościomierz do pomiaru na podłożu Fe i NFe

Folie wzorcowe

Certyfikowane folie wzorcowe do kalibracji grubościomierzy