Spektrofotometr jednokątowy spectro2guide Pro

Spektrofotometr wyposażony w dodatkowy tryb Jetness do pomiaru głębokich, czarnych kolorów.

 

 

Spektrofotometr jednokątowy do pomiaru barw jednorodnych w geometriach 45/0, posiada wbudowany połyskomierz i fluorymetr, dzięki czemu pozwala na jednoczesny pomiar barwy, połysku i fluorescencji. Dodatkowy tryb Jetness pozwala na pomiar i ocenę wskaźników czerni.

Producent:BYK-Gardner GmbH

Aby zagwarantować jednolity kolor i wygląd produktu niezależnie od warunków oświetlenia w otoczeniu, konieczne jest zdefiniowanie parametrów numerycznych barwy wraz z odpowiednimi tolerancjami. Zastosowanie w tym celu spektrofotometru, umożliwi kontrolę barwy w czasie produkcji oraz komunikację w łańcuchu dostaw surowców i produktów końcowych.

Pomiar koloru czarnego jest szczególnym wyzwaniem dla spektrofotometru, gdyż głębokie czernie mogą wykazywać pewne zabarwienie, najczęściej w kierunku koloru niebieskiego lub brązowego. Głęboka czerń niebieskawa postrzegana jest jako pełniejsza, ciemniejsza i szlachetniejsza niż czerń brązowawa.

Przykładowo, czarny przedmiot nie wykaże odbicia światła w całym paśmie widma widzialnego (0% reflektancji), natomiast powierzchnia idealnie biała odbije całe światło (100% reflektancji). Wszystkie inne barwy odbijają światło tylko w określonych strefach spektrum. Stąd każda barwa ma specyficzną krzywą spektralną porównywalną ze wzorem odcisków palców.

Pomiar głębokiej czerni wymaga odpowiedniej techniki badania oraz powtarzalności i odtwarzalności wyników. Wymagania te spełnia spektrofotometr spectro2guide Pro, który pozwala na ocenę koloru poprzez współczynniki takie jak:

 • Blackness My – głębia czerni. Parametr ten opisuje tylko jasność, bez wskazania ewentualnego odchylenia  barwnego czerni. Im wyższy, tym czerń bardziej zbliżona do idealnej.
 • Jetness Mc – czerń zależna od koloru. Parametr opisuje stopień zróżnicowania czerni w zależności od barwy i jasności:
  • wartości dodatnie Jetness Mc wskazują czerń bardziej zbliżoną do niebieskiego (im wyższe, tym bardziej niebieska)
  • wartości ujemne to przewaga brązowego.
 • Undertone dM to bezwzględne odniesienie do zabarwienia czerni. Jest to różnica między Mc i My. Definiuje barwny odcień czerni. Parametr wskazuje liczbowo stopień zabarwienia na niebiesko czerni w przypadku wartości dodatnich Mc i zabarwienia brązowego w przypadku, gdy Mc wypada ujemnie.

Współczynniki My, Mc oraz dM mają międzynarodowe odniesienie normatywne i wyspecyfikowane są w ISO/DIS 18314-3 oraz DIN 55979.

Dzięki czułości detekcji aparatury poniżej L*= 1, co jest obecnie maksimum możliwości technicznych najnowocześniejszych spektrofotometrów przenośnych oraz źródłu światła opartemu na technologii LED, spectro2guide PRO zdolny jest zmierzyć najgłębsze czernie w sposób precyzyjny i powtarzalny.

Cechy i funkcje spektrofotometru spectro2guide Pro:

 • pomiar koloru w geometrii 45/0
 • pomiar połysku w geometrii 60
 • wbudowany fluorymetr umożliwia ilościową ocenę fluorescencji, co pozwala na oszacowanie zmian barwy (blaknięcia) na skutek zmian natężenia fluorescencji
 • tryb Jetness do głębokich, czarnych kolorów – pozwala na pomiar i ocenę wskaźników czerni
 • najwyższa precyzja pomiaru i profesjonalna analiza danych za pomocą programu smart-chart
 • możliwość wdrażania i wykorzystywania standardów cyfrowych
 • duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz
 • podgląd próbki za pomocą kamery
 • stacja dokująca umożliwiająca autodiagnostykę, automatyczną kalibrację oraz transfer danych
 • elastyczny transfer danych: przez stację dokującą, za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi
 • technologia LED – 10 lat gwarancji na źródło światła – nie ma potrzeby wymiany lampy
 • urządzenie posiada certyfikat akredytowany
 • gwarancja 24 miesiące
 • pełnimy usługi serwisu urządzeń w laboratorium akredytowanym u producenta lub w naszym autoryzowanym przez producenta serwisie

 

Pomiar barwy według norm:

 • ASTM – D2244, E308, E1164
 • DIN – 5033, 5036, 6174
 • DIN EN ISO – 11664

Pomiar połysku według norm:

 • ASTM – D523, D2457
 • DIN – 67530
 • ISO – 2813, 7668