wave-scan ROBOTIC

Strukturomierz do automatycznego pomiaru powłoki topcoat.

Producent:BYK-Gardner GmbH

Stabilność procesu jest kluczowa dla dzisiejszych wymagań produkcyjnych. Z tego powodu skórka pomarańczowa/struktura oraz DOI powinny być mierzone a wyniki tych pomiarów udostępniane w całym łańcuchu dostaw. Nowy wave-scan ROBOTIC umożliwia automatyczną kontrolę tych parametrów za pomocą mocowania na ramieniu robotycznym. Ten system zapewnia ciągłość pomiarów oraz ich powtarzalność i odtwarzalność na najwyższym poziomie.

Pomiar bezdotykowy

■ Odległość do powierzchni 15 ± 2 mm

■ Odchylenie od kąta prostego ± 2°

■ Zakrzywienie powierzchni o promieniu > 500 mm

■ Prędkość skanowania 50 to 150 mm/sek

Obiektywne i wiarygodne dane

Doskonała korelacja z urządzeniem wave-scan dual – standardem w pomiarze struktury w przemyśle automotive.

■ Spektrum stuktury pozwala ocenić jakość powłoki

■ Możliwość analizowania przyczyn zmian wyglądu powłoki

■ Skórka pomarańczowa, DOI i skale użytkowników dostępne w menu.

Stabilny proces = jednolita jakość

Automatyczny pomiar pozwala na uzyskanie reprezentatywnej ilości danych do analiz statystycznych (SPC)

Wave-scan ROBOTIC pozwala na uzyskanie wielu danych do optymalizacji procesu.

Szkolenie wave-scan ROBOTIC:

Skórka pomarańczowa i DOI teoria

Integracja miernika wave-scan ROBOTIC z systemem pomiarowym

Analiza danych z generowaniem raportów QC i SPC