Kubki do pomiaru lepkości

Pomiar lepkości może odbywać się za pomocą kubków. W ofercie posiadamy kubki wypływowe (DIN ISO Ford), czerpalne i zanurzeniowe (Zahn).

Producent:BYK-Gardner GmbH

Kubki wypływowe

Kubki Forda, DIN, ISO
Podczas produkcji farb często nie jest potrzebna znajomość wartości liczbowej lepkości. Czas wypływu mierzony w sekundach okazał się bardzo praktyczną wielkością. Określa się go używając kubków wypływowych skonstruowanych według międzynarodowych/krajowych norm. Kubki mieszczą określoną objętość płynu, który wypływa przez kryzę. Powtarzalność takiego pomiaru zależy od:

  • dokładnej znajomości wielkości kubka,
  • stałej temperatury podczas pomiaru,
  • właściwości płynu (płyny niutonowskie).

Kubki czerpalne

Do badania według DIN 53211* oraz ISO 2431.

Służą do szybkiego, szacunkowego pomiaru czasu wypływu materiałów malarskich i podobnych im cieczy w lakierni, w przedsiębiorstwie produkującym lub przetwarzającym farby lub lakiery. Są stabilne i łatwe w użyciu, posiadają dysze ze stali nierdzewnej.
Różne wykonania odpowiadają przepisom norm kubków wypływowych. W celu łatwiejszego posługiwania się, z boku umocowany jest łukowaty uchwyt ze stali nierdzewnej (wzór chroniony GM No. 7146399).

Kubki zanurzeniowe (Zahna)

Do badania według ASTM D 816 D 1084 D 4212

Zanurzeniowy kubek czerpalny według Zahn’a firmy BYK-Gardner służy do szybkiego, taniego pomiaru wypływu materiałów malarskich i podobnych cieczy w produkcji i w laboratorium.

  • stabilny i łatwy w użyciu
  • zakres lepkości od 20 do 1800 cSt (mm2/s)
  • kubek ze stali nierdzewnej
  • precyzyjna dysza
  • kubki są testowane olejami, sprawdzone wg normy NIST i certyfikowane

Każdy kubek czerpalny posiada uchwyt o długości 30 cm w celu szybszego nabierania farby z beczki. W połowie długości uchwytu znajduje się pierścień, dla zapewnienia pionowej pozycji w czasie użytkowania. Wyniki testowe w sekundach Zahn’a należy zachować wraz z danymi dotyczącymi specyficznej temperatury. W sprawie zmiany sekund Zahn’a na Centistokes patrz ASTM D 4212.

BYK-Gardner oferuje kompleksową linię certyfikowanych olejów o standardowej lepkości.
Oleje te służą do potwierdzenia, że czas opróżniania miseczek przepływowych mieści się w zakresie specyfikacji.