Wiskozymetry bąbelkowe

Wiskozymetry bąbelkowe używane są do szybkiego określenia lepkości kinematycznej płynów, takich jak farby i lakiery. Wiskozymetry bąbelkowe firmy BYK-Gardner to opisane rurki szklane, umieszczone w czterech zestawach pokrywających zakres lepkości od 0.005 do 1000 stokesów.

Producent:BYK-Gardner GmbH

Metoda bezpośredniego pomiaru czasu określa czas jaki jest potrzebny jest pęcherzykowi powietrza na przemierzenie znanej odległości w rurce wypełnionej badaną cieczą. Czas ten może być potem przeliczony na jednostkę lepkości, w tym przypadku stokes.

Metoda pomiaru alfabetycznego używa 4 zestawów rurek pomiarowych oznaczonych literami alfabetu, od A5 do Z10, w których umieszczone są płyny o znanych wartościach lepkości. Porównując czas przepływu pęcherzyka w rurce pomiarowej określamy lepkość płynu. Płyny znajdujące się w rurkach porównawczych pokrywają zakres lepkości od 0.005 to 1000 stokesów.

Obie metody są wrażliwe na zmiany następujących parametrów:
Błąd temperatury: 1° C = 10 % błędu
Błąd przechylenia: 5° odchyłu od pionu = 10 % błędu
I.D. rurki: 0.1 mm = 2% błędu