Wiskozymetry rotacyjne serii byko-visc

Do pomiaru lepkości bezwzględnej stosuje się wiskozymetry rotacyjne. Do laboratoryjnego pomiaru lepkości BYK-Gardner oferuje wszechstronną linię tych wiskozymetrów oraz akcesoriów dostosowanych do pomiaru w różnych aplikacjach. Urządzenia serii byko-visc mierzą lepkość zgodnie z metodą Brookfielda. Mogą one mierzyć lepkość produktu o lepkości zbliżonej do wody do bardzo wysokiej lepkości dla epoksydów, uszczelniaczy i past.

Producent:BYK-Gardner GmbH

Wiskozymetry rotacyjne w związku ze swoją dokładnością pomiaru stały się standardem w pomiarze lepkości w wielu dziedzinach przemysłu. Pozwalają przeprowadzać badania lepkości zgodnie z ASTM D2196, ISO 2555, 1652 oraz BS 6075, 5350.

Wiskozymetry serii byko-visc firmy BYK Gardner pozwalają na określenie lepkości od cieczy o niskim stopniu lepkości do materiałów o wysokiej lepkości. W związku z tym seria wyróżnia 3 warianty wiskozymetrów:

wariant L (low viscosity- niska lepkość) o zakresie 20 – 2 000 000 centipose.

wariant R (medium viscosity – średnia lepkość) o zakresie 100 – 13 000 000 centipose.

wariant H (high viscosity – wysoka lepkość) o zakresie 200 – 104 000 000 centipoise.

Każdy z wariantów występuje w wersjach wyposażeniowych (patrz specyfikacje techniczne):

– Basic (wersja podstawowa)

– Basic EX (wersja podstawowa EX)

– Advanced (wersja rozszerzona)

– Advanced EX (wersja rozszerzona EX)

– Premium (wersja premium).

Ponad to wiskozymetry rotacyjne firmy BYK Gardner cechuje:

– wbudowana funkcja autodiagnostyki,

– menu w wielu językach w tym język POLSKI,

– duży, intuicyjny w obsłudze wyświetlacz LCD,

– możliwość transferu danych do Excel lub oprogramowanie byko-visc software do analizy danych (oprogramowanie dostępne do wersji rozszerzonej EX oraz wersji premium),

– bogaty wybór akcesoriów.