Spożywcza

Kontrola jakości w przemyśle spożywczym polega na pomiarze takich parametrów jak barwa, lepkość czy temperatura podczas procesu. Firma Eurotom oferuje pełen zakres urządzeń pomiarowych do tych i innych wartości kluczowych dla produkcji

Kontrola jakości w przemyśle spożywczym stawia wiele wyzwań. W zależności od produktu należy zwracać uwagę na różne parametry (np.: barwy, lepkości czy gęstości). Aby wiarygodnie i precyzyjnie móc określić kluczowe dla kontroli jakości parametry produktu, należy zdefiniować metody testowania oraz oprzyrządowanie. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na aparaturę pomiarową dla przemysłu spożywczego firma Eurotom zdefiniowała pełną ofertę skierowaną do kontroli jakości produktów żywieniowych.

Oprócz urządzeń laboratoryjnych oferujemy System Datapaq Food Tracker – rejestrator temperatury do kontroli procesów przemysłowej obróbki spożywczej. Rejestrator wyposażony jest w odpowiednio dobrane termopary zapewniające niezawodny i precyzyjny pomiar temperatur produktu i otoczenia – kluczowe dla spełnienia wymagań HACCP.

Wiskozymetry rotacyjne serii byko-visc RT

Do laboratoryjnego pomiaru lepkości, BYK-Gardner oferuje wszechstronną linię tych wiskozymetrów oraz akcesoriów dostosowanych do pomiaru (metodą Brookfielda) w różnych aplikacjach. Mogą one mierzyć lepkość produktu o lepkości zbliżonej do wody do bardzo wysokiej lepkości dla epoksydów, uszczelniaczy i past.

 

Piknometry do pomiaru gęstości

Do pomiaru gęstości materiału ciekłego służą piknometry. Są to proste sprzęty wykonane ze stali nierdzewnej, odpowiadające normom ASTM bądź ISO.

Grindometry do pomiaru ziarnistości

W toku dyspergowania cząsteczki materiału malarskiego rozcierane są na jeszcze mniejsze. Stopień zdyspergowania ma znaczący wpływ na własności fizyczne a także wizualne powłoki malarskiej. Grindometry służą do oznaczania ziarnistości a także dużych cząstek lub aglomeratów w dyspergowanym materiale.

Spektrofotometry do pomiaru barwy cieczy LCS i LCM

Spektrofotometry LCS i LCM są urządzeniami do pomiaru barwy cieczy.